Četvrtak, 30 Novembar 2017 13:57

Javni poziv za bespovratnu dodjelu sadnica maline Vilamette socio-ekonomskim magrinaliziranim porodicama

Opšta poljoprivredna zadruga "Drinaplod" Srebrenica poziva građane sa područja opština Srebrenica, Bratunac, Milići i Vlasenica da se prijave na javni poziv za besplatnu dodjelu sadnica maline sorte Vilamette.

Predmet javnog poziva je dodjela sadnica maline Vilamette za 100 (stotinu) korisnika socio-ekonomski marginaliziranih porodica, odnosno 1.200 sadnica po dunumu po jednom korisniku.

Javni poziv uključuje i edukaciju, odnosno stručne savjete od strane agronoma vezano za sadnju i uzgoj malina.

Kriterij za prijavu na javni poziv su slijedeći: nezaposlenost, visina mjesečnih primanja, broj članova porodice, povratnički status i posjedovanje adekvatne parcele.

Dokumenti koje treba priložiti i koji će biti osnov za bodovanje i izbor korisnika su slijedeći:
1. Popunjena prijava koju možete preuzeti lično u prostorijama OPZ "Drinaplod" Srebrenica ("Zvorničanka - II sprat u Srebrenici);
2. Potvrde sa biroa za sve nezaposlene članove domaćinstva;
3. Potvrde o visini primanja za zaposlene članove domaćinstva izdate od strane poslodavca ili ček od penzije ili drugi dokaz o visini primanja;
4. Kućna lista izdata od strane nadležnog organa;
5. Potvrda o ostvarenom povratku ili kopija lične karte;
6. Dokaz o posjedovanju parcele (posjedovni ili z.k. list) ili ugovor o korištenju zemljišta (ugovor o zakupu, ugovor o korištenju).

Javni poziv traje 10 dana, odnosno krajnji rok za podnošenje prijava i dokumentacije je 02.12.2017. godine.

Isporuka sadnica počinje nakon odabira korisnika, tj. poslije 02.12.2017. godine o čemu će izabrani korisnici biti blagovremeno obavješteni. Isti dan će biti potpisani ugovori koji će regulisati međusobna prava i obaveze.

Prijavu i dokumente je potrebno dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: OPZ "Drinaplod" Srebrenica, Trg Mihajla Bjelakovića broj 8, 75430 Srebrenica.

pogledano 1890 puta