Petak, 25 Novembar 2016 19:15

Vlada RS: Raspisani konkursi u oblasti sporta

Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je danas pet konkursa u oblasti sporta u okviru kojih će biti podijeljena sredstva u iznosu od 625 000 KM.

Raspisani su konkurs za sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija sa sjedištem u Brčko Distriktu BiH u 2016. godini, konkurs za sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija lica sa invaliditetom i pojedinaca sportista sa invaliditetom sa sjedištem u Republici Srpskoj u 2016. godini, konkurs za sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sportskih objekata ili terena na teritoriji Republike Srpske u 2016. godini, konkurs za sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija sa sjedištem u Republici Srpskoj u 2016. godini i konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću sportskim organizacijama (klubovima) Republike Srpske i sportistima pojedincima u pojedinačnim sportovima u 2016. godini.

U okviru konkursa za sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija sa sjedištem u Brčko Distriktu BiH u 2016. godini biće izvršena raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 80 000 KM za sufinansiranje sportskih aktivnosti, u iznosu od 500 KM do 15 000 KM po projektu, koje se odnose na učešće na zvaničnim prvenstvima Republike Srpske ili BiH, učešće na međunarodnim takmičenjima i organizaciju tradicionalnih sportskih manifestacija ili turnira međunarodnog i republičkog značaja.

U okviru konkursa za sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija lica sa invaliditetom i pojedinaca sportista sa invaliditetom sa sjedištem u Republici Srpskoj u 2016. godini biće izvršena raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 50 000 KM za sufinansiranje sportskih aktivnosti, u iznosu od 500 KM do 10 000 KM po projektu, koje se odnose na učešće na međunarodnim takmičenjima, učešće na prvenstvima/kupovima Republike Srpske ili BiH, pojedince sportiste sa invaliditetom za učešće na međunarodnim takmičenjima i organizaciju tradicionalnih sportskih manifestacija ili turnira međunarodnog i republičkog značaja.

U okviru konkursa za sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sportskih objekata ili terena na teritoriji Republike Srpske u 2016. godini biće izvršena raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 90 000 KM za sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sportskih objekata ili terena na teritoriji Republike Srpske u iznosu od 500 KM do 10 000 KM po projektu, a koji se odnose na izgradnju sportskih objekata ili terena i rekonstrukciju i sanaciju sportskih objekata ili terena.

U okviru konkursa za sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija sa sjedištem u Republici Srpskoj u 2016. godini biće izvršena raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 150 000 KM za sufinansiranje sportskih aktivnosti u iznosu od 500 KM do 20 000 KM po projektu, a koje se odnose na organizaciju tradicionalnih sportskih manifestacija ili turnira međunarodnog i republičkog značaja i učešće na međunarodnim takmičenjima.

U okviru konkursa za raspodjelu sredstava od igara na sreću sportskim organizacijama (klubovima) Republike Srpske i sportistima pojedincima u pojedinačnim sportovima u 2016.   biće izvršena raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 255 000 KM za finansiranje sportskih aktivnosti u iznosu od 500,00 KM do 25.000,00 KM po projektu, a koje se odnose na učešće sportskih klubova i sportista pojedinaca na zvaničnim međunarodnim takmičenjima i na organizaciju domaćih prvenstava i kupova koji obezbjeđuju učešće na zvaničnim međunarodnim prvenstvima u organizaciji evropskih i svjetskih federacija.

Svi zainteresovani konkurse mogu pronaći na sajtu Ministarstva porodice, omladine i sporta (www.vladars.net -> Ministarstva -> Ministarstvo porodice, omladine i sporta -> Dokumenti).

Potrebni obrasci nalaze se na sajtu Ministarstva – www.vladars.net - > Ministarstva -> Ministarstvo porodice, omladine i sporta - > Resor za sport -> Obrasci).

pogledano 2168 puta