Srijeda, 29 Mart 2017 17:44

Obavještenje Opštinske izborne komisije Srebrenica o sprovođenju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica

Opštinska izborna komisija Srebrenica obavještava sve političke stranke, udruženja građana i građane opštine Srebrenica da je Skupština opštine Srebrenica na sjednici održanoj dana 03.03.2017. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica Opštine Srebrenica.
Odluka je stupila na snagu 03.03.2017. godine.

Izbori će biti održani u svim mjesnim zajednicama na području opštine Srebrenica dana 07.05.2017. godine (nedelja) u vremenuod 9.00 do 17.00 časova.  
Izbore za savjete mjesnih zajednica sprovodi Opštinska izborna komisija Srebrenica i birački odbori u skladu sa odgovarajućim odredbama Izbornog zakona Republike Srpske, Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Zakona o lokalnoj samoupravi, Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesne zajednice i Statuta opštine Srebrenica.

Kandidate za članove savjeta mjesnih zajednica mogu predlagati (ovlašćeni predlagači):

1. Političke stranke koje na području opštine Srebrenica imaju opštinski odbor ili drugi vid organizacije,  
2. udruženja građana koja djeluju na području opštine Srebrenica i  
3. grupe građana i to:  

- najmanje  30  građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice,  a mjesna zajednica ima do 1000 registrovanih birača,  
- najmanje  50  građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice,  a mjesna zajednica ima od 1000 do 5000 registovanih birača,  
- najmanje  70  građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice,  a mjesna zajednica ima od 5000 do 10000 registovanih birača.

Ovlašćeni predlagači predlažu najviše onoliko kandidata koliko se bira članova savjeta za tu mjesnu zajednicu, a predloženi kandidati moraju, na dan raspisivanja izbora, da budu upisani u Centralni birački spisak i da imaju prebivalište na području mjesne zajednice za čiji se savjet kandiduju.   

Prilikom predlaganja kandidata ovlašćeni predlagači moraju voditi računa o ravnopravnoj polnoj zastupljenosti u skladu sa članom 20. Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i  Hercegovine", broj: 32/10-prečišćen tekst), tako da je jedan od polova zastupljen najmanje 40% na kandidatskoj listi, kao i o teritorijalnoj zastupljenosti mjesne zajednice.

Zahtjevi za ovjerukandidatskih listi podnose se na propisanim obrascima, a  rok za podnošenje kandidatskih listi je 21.04.2017. godine do 12 časova.

Ovlašćeni predlagači mogu predložiti po jednog člana biračkog odbora i  njegovog zamjenika za provođenje izbora u mjesnoj zajednici u kojoj su podnijeli kandidatsku listu za izbor članova savjeta mjesne zajednice.

Članovi biračkih odbora moraju biti upisani u Centralni birački spisak mjesne zajednice za koju se predlažu za imenovanje i  moraju imati najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme, stručnost i iskustvo u provođenju izbora.  

Prijedlozi za imenovanje za člana biračkog odbora podnose se Opštinskoj izbornoj komisiji uz svojeručno potpisanu izjavu predloženog člana biračkog odbora na propisanom obrascu.

Rok za predaju prijedloga za imenovanje za člana biračkog odbora je  20.04.2017. godine do 15 časova.

Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u sjedištu Opštinske izborne komisije koje se nalazi u zgradi Opštinske uprave opštine Srebrenica i na web stranici
Opštine Srebrenica  www.srebrenica.gov.ba u  rubrici "Izbori za članove savjeta mjesne zajednice".

Uputstvo o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesne zajednice (neslužbeni prečišćeni tekst) i drugi relevantni propisi, te Uputstvo  o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica Opštine Srebrenica mogu se preuzeti sa web stranice Opštine Srebrenica.  

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 056/445-500 ili email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA SRERBENICA

pogledano 1823 puta