Srijeda, 22 Februar 2017 08:00

Јавни конкурс за подношење захтјева/пријава за додјелу грађевинских пакета за санацију и реконструкцију стамбених објеката на подручју општине Сребреница

srebrenica panoramaПомоћ у санацији и реконструкцији стамбених објеката у циљу стварања услова за нормалан, бољи живот  свих становника општине Сребреница додјељује се у оквиру Програма обнове стамбених јединица додјелом грађевинског материјала, а на основу Одлуке Начелника  општине  Сребреница број: 01-014-89/17 од.14.02.2017. године.

Новчана средства потребна за реализацију овог пројекта осигурана су Буџетом општине Сребреница  за 2017. годину, у износу од 80.000,00 КМ (словима: осамдесетхиљадаконвертибилнимарака), гдје у наведени износ није укључен порез на додату вриједност у износу од 17 %.

Овим Јавним конкурсом извршиће се додјела грађевинских пакета одабраним корисницима, гдје ће појединачана вриједност пакета за сваког одбараног корисника зависити од ствару укупном износу од 80.000 KM, а сваки појединачни износ вриједности грађевиснког пакета зависиће од стварног чињеничног стања у којем се стамбени објекат потенцијалног корисника налази.

Јавни конкурс можете преузети на линку: ЈАВНИ КОНКУРС - ГРАЂЕВИНСКИ ПАКЕТИ

pogledano 4093 puta