Ponedjeljak, 19 Decembar 2022 10:53

Оглас за продају путничког моторног возила марке "SUBARU" путем лицитације

Број: 01-014-55-1-О/22
Сребреница, 14.12.2022. године

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16) и члана 95. став 3. Статута општине Сребреница ("Службени гласник општине Сребреница", број: 2/18), те извршеним процјенама вриједности за моторног моторно возило марке "SUBARU", број: 05/21 од 18.11.2021. године, достављено од стране вјештака машинске струке Вјекослава Стевановића и поступка за отпис истог, начелник општине објављује:

Оглас за продају путничког моторног возила марке "SUBARU" путем лицитације (јавна продаја - лицитација путем затворених писмених понуда)

I - Предмет продаје

Предмет продаје путем лицитације, јавна погодба путем затворених писмених понуда, за сљедеће моторно возило:

  1. Путничко моторно возило марке "SUBARU", година производње 2005., снага мотора 73 kW, радна запремина 1.490 ццм, врста мотора "БЕНЗИН", број шасије: TSMNHY81S00214696, боја сива, возило у нефункционалном стању.
  2. Почетна цијена износи: 325,50 КМ (словима: тристодвадесетпетконвертибилнихмарака и 50/100)

Кауција/депозит износи 10% од почетне цијене/вриједности возила.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, осим лица којима то закон или други пропис онемогућују. Отварање понуда одржат ће се 23.12.2022. године са почетком у 12:00 часова у Скупштинској сали Општинске управе Сребреница (на првом спрату), а понуде се прихватају до 11:00 часова истог дана. Моторно возило је у таквом стању да нема економске оправданости за поправку, дакле нефункционално је и стога је отписано и продаје се као секундарна сировина. Возило се налази на паргингу и може се погледати сваки радни дан у периоду од 07:30 до 15:30 часова. Текст огласа се може наћи на огласној плочи општине Сребреница, као и на веб страници општине Сребреница.

Контакт особа: Мирослав Матић, тел: 056/445-507.

Начелник општине
Младен Грујичић, с.р.

pogledano 82 puta