Petak, 22 Oktobar 2021 19:17

Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за период 2022-2024. годину

Један од стратешких циљева општине Сребреница је повећање степена укључености грађана, мјесних заједница, удружења и установа у процесу планирања и развоја локалне заједнице и припрема приоритета за финансирање из буџета општине Сребреница за период 2022-2024. године из средстава намјењених за капиталне инвестиције.

Пројекти треба да се односе на неке од наведених области и то: економски развој, развој пољопривреде, развој туризма, развој животне средине, културно просвјетни развој, подршка омладини породици и спорту,као и испуњавање очекивања већег броја грађана.

Приједлоге пројеката могу подносити невладине организације, удружења грађана, институције, групе грађана, правна и физичка лица, и остали под условом да се односе на шири нтерес локалне заједнице.

Уколико неки од пројеката буду обезбједили учешће донатора или властито финансијско учешће у минималном износу од 20 (двадесет) % исти ће имати приоритет у реализацији.

Процјена новчане вриједности инвестиције која се наводи у апликационој форми, треба бити што прецизније утврђена.
Приједлози морају бити сачињени на образцу утврђеном од стране Начелника општине а исти се могу преузети у шалтер сали општине Сребреница, као и на веб страници.

Приједлози који буду прихватљиви биће узети у обзир и исти ће се налазити у Програму капиталних инвестиција за период 2022-2024 који се подноси Скупштини општине Сребреница.

Позив за приједлог пројеката је отворен до 01.11.2021.године.

Пријаве се достављају лично или путем поште на адресу Општина Сребреница, Сребреничког одреда б.б.75430 Сребреница, са назнаком "ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА".

Апликациону форму за пријаву на овај јавни позив можете преузети ОВДЈЕ.

Начелник општине Сребреница
Младен Грујичић, с.р.

pogledano 772 puta