Četvrtak, 15 Juli 2021 14:52

Оглас за продају путничког моторног возила марке "HYUNDAI TERRACAN" путем лицитације

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 95. став 3. Статута општине Сребреница ("Службени гласник Општине Сребреница", број: 2/18), а у складу са Одлуком Скупштине општине Сребреница број: 01-022-137/21 од 05.07.2021. године, те извршеним процјенама вриједности на путничко моторно возило марке "HYUNDAI TERRACAN" број: 03/21 од 24.05.2021. године достављено од стране вјештака машинске струке Вјекослава Стевановића, начелник општине објављује:

ОГЛАС
за продају путничког моторног возила марке "HYUNDAI TERRACAN" путем лицитације
(јавна продаја-лицитација путем затворених писмених понуда)

I. Предмет продаје путем непосредне погодбе

Предмет продаје путем непосредне погодбе - поступка прикупљања писаних понуда за сљедеће моторно возило:

  1. Моторно путничко возило марке "HYUNDAI TERRACAN", година производње: 2004, снага мотора: 110 kW, радна запремина: 2.902 ццм, врста мотора: DIESEL, број шасије: KMHN81HPZU087046, боја: зелена.

ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 7.389,07 КМ

Кауција/депозит у износу од 10% од почетне цијене/вриједности возила.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, осим лица којима то Закон или други пропис онемогућују. Отварање понуда одржат ће се дана 30.07.2021. године са почетком у 12 часова у сали Скупштине општине Сребреница (на првом спрату). Текст огласа може се наћи на огласној плочи Општине Сребреница, као и на веб страници Општине Сребреница.

pogledano 179 puta