Utorak, 01 Juni 2021 13:00

Javni poziv za dostavljanje pisanih prijedloga kandidata za dodjelu nagrada i priznanja opštine Srebrenica povodom Dana opštine

Broj: 01-022-62-1/21
Srebrenica: 31.5.2021. god.

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19), člana 34.  Statuta opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 2/18), člana 61. Poslovnika o radu Skupštine opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 3/19), te Odluke o nagradama i priznanjima opštine Srebrenica broj: 01-022-10/16 od 12.2.2016. godine, zatim Odluke o izmjeni Odluke o nagradama i priznanjima opštine Srebrenica broj: 01-022-45/18 od 7.3.2018. godine i Odluke o raspisivanju javnog poziva za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu nagrada i priznanja broj: 01-022-62/21 od 24.5.2021. godine, Komisija  za nagrade i priznanja  raspisuje:

JAVNI POZIV
za dostavljanje pisanih  prijedloga kandidata za dodjelu nagrada i priznanja opštine Srebrenica povodom Dana opštine

 

PREDLAGAČI

Pozivaju se svi zainteresovani građani, preduzeća, ustanove, pravna lica, političke partije, nevladine organizacije, sportski klubovi i druga pravna i fizička lica da dostave pismene prijedloge kandidata za dodjelu nagrada i priznanja opštine Srebrenica povodom dana opštine.

SADRŽAJ PRIJEDLOGA

Pisani  prijedlog kandidata za dodjelu nagrada i prizanja opštine Srebrenica obavezno mora sadržavati:

- kratku biografiju lica ili pravnog subjekta koji se predlaže za priznanja;

- za koju vrstu priznanja ili nagrada se predlaže;

- obrazloženje prijedloga;

- podatke o predlagaču.

 

I PRIZNANJA
Priznanje "PLAKETA SA ZLATNIM GRBOM OPŠTINE SREBRENICA"

Priznanje "PLAKETA SA SREBRNIM GRBOM OPŠTINE SREBRENICA"

Priznanje "PLAKETA SA BRONZANIM GRBOM OPŠTINE SREBRENICA"

Priznanje "ZAHVALNICA OPŠTINE SREBRENICA"

Napomena: Uz navedena priznanja neće se dodjeljivati novčane nagrade predviđene Odlukom o nagradama i priznanjima zbog recesije.

 

II NOVČANE NAGRADE
Nagrade za najboljeg sportistu opštine;

Nagrade za doprinos razvoju sporta, kulture i obrazovanja;

Nagrade za doprinos u razvoju privrede, poljoprivrede i eko-zaštite;

Nagrade za učenika generacije osnovnih škole;

Nagrade za učenika generacije srednje škole;

 

III

  1. Novčane nagrade
  2. Jubilarne nagrade

DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA

Prijedlog kandidata za dodjelu priznanja i nagrada opštine Srebrenica dostavlja se u pismenoj formi na adresu: OPŠTINA SREBRENICA, Srebreničkog odreda bb, 75430 Srebrenica, sa naznakom "ZA KOMISIJU ZA NAGRADE I PRIZNANJA" ili u šalter salu opštine Srebrenica.

Rok za podnošenje prijedloga je od 1.6.2021. do 15.6.2021. godine.

NAPOMENA:

Prijedlozi kandidata za dodjelu nagrada i priznanja neće se razmatrati od strane Komisije za nagrade i priznanja ukoliko su u prethodne (3) tri godine dobili neko priznanje iz iste oblasti.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Dragić Glišić s.r.

pogledano 497 puta