covid19

covid19 (2)

Petak, 29 Oktobar 2021 19:01

ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

ZAKLJUČCI SA SJEDNICE ŠTABA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA NA PODRUČJU OPŠTINE SREBRENICA

Zadnje ažuriranje podataka: 17.03.2022. godine
 
  1. Stavlja se van snage Naredba o obavezi nošenja zaštitnih maski na javnim mjestima u zatvorenom prostoru i na javnim mjestima i javnim površinama na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati rastojanje između 2 (dva) fizička lica od najmanje dva metra na području opštine Srebrenica izuzev obaveze nošenja zaštitne maske, na način da pokriva nos i usta, za zaposlene, pacijente, korisnike usluga i posjetioce u zdravstvenim ustanovama, te za zaposlene i posjetioce u domovima za stara lica i drugim ustanovama socijalne zaštite za smještaj korisnika.
  2. Stavlja se van snage Naredba o obavezi pravnih lica, preduzetnika, tržnica, trgovačkih centara, robnih kuća i ostalih prodajnih objekata na području opštine Srebrenica.
  3. Stavlja se van snage Naredba o dozvoljavanju organizacije takmičarskih aktivnosti sportskih organizacija i sportista uz prisustvo publike, organizacije kulturnih i tradicionalnih manifestacija i festivala na otvorenom i organizacije kulturnih i tradicionalnih manifestacija i festivala u zatvorenom prostoru na području opštine Srebrenica.
  4. Stavlja se van snage Naredba o ograničavanju rada svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće na području opštine Srebrenica bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i drugo) na području opštine Srebrenica. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području opštine Srebrenica u narednom periodu regulisano je Odlukom Skupštine opštine Srebrenica broj: 01-022-79/21 od 01.06.2021. godine o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Srebrenica kojom definisano sljedeće radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području opštine Srebrenica: Restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće ili ugostiteljski objekti samo za piće od 06:00 sati do 24:00 sata radnim danima, a vikendom do 01:00 sata.
Petak, 29 Oktobar 2021 13:54

INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI

INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI
Stanje o korona virusu (COVID-19) na području opštine Srebrenica

Broj preminulih lica: 24
Broj zaraženih lica: 0
Broj lica u izolaciji - kućni karantin: 0

Broj izliječenih lica: 255

Zadnje ažuriranje podataka: 24.11.2022. god.