Petak, 20 Mart 2020 15:39

Obavještenje Štaba Civilne zaštite opštine Srebrenica

cz srebrenicaDanas je sa početkom u 11 časova održan sastanak Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica i donesena su sljedeća obavještenja:

Obavještavaju se lica sa područja opštine Srebrenica starosne dobi preko 65 godina da maksimalno smanje kretanje. Sve neophodne lijekove ili prehrambeno-higijenske artikle, građani starije životne dobi mogu poručiti na telefone JZU "Dom zdravlja" Srebrenica na broj telefona: 124, kontaktirati apoteku u Srebrenici na telefon 056/440-728 i D.O.O. "Zvorničanka" Srebrenica na telefon 056/445-275. Nakon naručivanja lijekova ili prehrambeno-higijenskih artikala Služba Civilne zaštite će vršiti isporuku istih, a troškove nabavke lijekova i prehrambeno-higijenskih artikala plaća korisnik/naručilac uz obavezno dostavljanje fiskalnog računa o cijeni koštanja naprijed navedenog od strane Tima Službe Civilne zaštite.

Obavještavaju se sva pravna i fizička lica sa područja opštine Srebrenica da su u obavezi vršiti dezinfekciju prostorija koje koriste, kao i dezinfekciju transportnih sredstava.

Obavještavaju se stanovnici sa područja opštine Srebrenica nastanjeni u kolektivnim stambenim objektima-zgradama da u što kraćem vremenskom periodu izvrše čišćenje haustora i prilaza zgradama u svrhu efikasnije dezinfekcije istih.

pogledano 1166 puta