JAVNE NABAVKE OPŠTINSKE UPRAVE SREBRENICA

 

PODACI O UGOVORNOM ORGANU
Ugovorni organ Adresa Poštanski broj Identifikacijski broj
OPŠTINA SREBRENICA Srebreničkog odreda b.b. 75430 4400301230004
Vrsta ugovornog organa Nivo Djelatnost
ORGAN UPRAVE SREBRENICA JAVNA UPRAVA
Broj bankovnog računa Šifra opštine Vrsta prihoda Budžetska organizacija
551-015-000-11210-51 097 722521 0097170
Kontakt osoba Telefon Faks e-Mail
+387 (0)56 445 507 +387 (0)56 445 233 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

 

NAZIV/OPIS PREDMETA UGOVORA

DATUM OBJAVE LINK ZA PREUZIMANJE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga i to: "Održavanje ulica i puteva u zimskom periodu-zimsko čišćenje (15.11.2020.-15.03.2021.) - LOT 1 (01-014-544-O-PP/20) 09.12.2020. LINK
Odluka o poništenju postupka JN za LOT 5: Sektor 5 punkt Skelani - Održavanje ulica i puteva u zimskom periodu - zimsko čišćenje (01-014-544-O-PP/20) 09.12.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba – kroz otvoreni postupak: "Nabavka i isporuka poljoprivredne mehanizacije u cilju realizacije projekta Obnova određenog broja kuća povratnika u Srebrenicu i projekta ekonomske podrške“ iz programa grant sredstava Saudijske Arabije" (01-014-497-O/20) 06.11.2020. LINK
Odluka o ponovnom pokretanju postupka JN: "Održavanje ulica i puteva u zimskom periodu-zimsko čišćenje (15.11.2020.-15.03.2021.) (01-014-544-PP/20) 06.11.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga i to: "Održavanje ulica i puteva u zimskom periodu-zimsko čišćenje (15.11.2020.-15.03.2021.) - LOT 3 i LOT 4 (01-014-544-O-PP/20) 28.10.2020. LINK
Odluka o pokretanju postupka JN: "Održavanje ulica i puteva u zimskom periodu-zimsko čišćenje (15.11.2020.-15.03.2021) - (01-014-544-1/20) 15.10.2020. LINK

Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Opštine Srebrenica za 2020. god. (01-014-4-4/20)
Tabelarni prikaz IV izmjene i dopune Plana javnih nabavki Opštine Srebrenica za 2020. god.

09.10.2020.

LINK

LINK

Nabavka i isporuka 35 građevinskih kontejnera kroz otvoreni postupak 01.10.2020. LINK
Asfaltiranje igrališta, rekonstrukcija krovnih pokrivača i adaptacija stare škole u Skelanima 25.09.2020. LINK
Izmjena i dopuna plana Javnih nabavki Opštine Srebrenica za 2020. godinu (III izmjena) 25.09.2020. LINK
Nabavka i isporuka ogreva za potrebe Opštinske uprave Srebrenica 24.09.2020. LINK
Odluka o pokretanju postupka JN: "Nabavka poljopriverdne mehanizacije u cilju realizacije projekta obnove određenog broja kuća povratnika u Srebrenicu i projekta ekonomske podrške iz programa granta sredstava Saudijske Arabije (01-014-__/20) 09.09.2020. LINK
Odluka o pokretanju postupka JN: "Nabavka i isporuka ogreva za potrebe Opštinske uprave Srebrenica" (01-014-479-1/20) 01.09.2020. LINK
Izmjena i dopuna plana Javnih nabavki Opštine Srebrenica za 2020. godinu (II izmjena) 04.08.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Asfaltiranje i sanacija lokalnih puteva na području opštine Srebrenica" (01-014-349-6/20) 17.07.2020. LINK
Odluka o pokretanju postupka JN: "Asfaltiranje i sanacija lokalnih puteva na teritoriji opštine Srebrenica" (01-014-349/20) 29.05.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka računarske opreme (01-014-333-6/20) 22.05.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Arhitektonsko rješenje za javnu gradsku garažu (01-014-300-6/20) 22.05.2020. LINK
Oduka o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka poljoprivredne mehanizacije - grant Saudijske Arabije (01-014-101-3/20) 19.05.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Asfaltiranje puteva na području opštine Srebrenica" (01-014-88-6/20) 18.05.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: "Sanacija klizišta na području opštine Srebrenica - izgradnja potpornih zidova i djelimična sanacija putnih pravaca" (01-014-230-6/20) 13.05.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Arhitektonsko rješenje za javnu gradsku fontanu (01-014-291-6/20) 04.05.2020. LINK
Odluka o pokretanju postupka Javne nabavke: "Nabavka malog teretnog vozila za potrebe KP "Polet" a.d. Srebrenica (01-014-286/20) 27.04.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku sjemenskog krompira sorte "Agira" i "Arizona" (01-014-241-O/20) 01.04.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izgradnja stambenih objekata - grant Saudijske Arabije (01-014-98-3/20) 31.03.2020. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke "Sanacija klizišta na području opštine Srebrenica-izgradnja potpornih zidova i djelimična sanacija pravca" (01-014-230/20) 19.03.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i isporuka stolarije za potrebe JU "SŠC Srebrenica" (01-014-146/20) 18.03.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku tečnog goriva za motorna vozila (01-014-149/20) 12.03.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje puteva na području opštine Srebrenica (01-014-99-2/20) 09.03.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: "Sistematski pregled zaposlenih u Opštinskoj upravi Srebrenica" 14.02.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: "Nabavka novogodišnjeg i promotivnog materijala" 10.02.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: "Nabavka plaketa, priznanja i zahvalnica" 10.02.2020. LINK
Odluka o pokretanju postupka JN: "Održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva" (01-014-99-1/20) 04.02.2020. LINK
Odluka o pokretanju postupka JN: "Nabavka građevinskog materijala za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata u cilju realizacije projekta iz programa granta sredstava Saudijske Arabije" (01-014-102-1) 04.02.2020. LINK
Odluka o izboru pokretanju postupka javne nabavke: Izgradnja stambenih objekata - grant Saudijske Arabije (01-014-98-1/20) 04.02.2020. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba: Nabavka poljoprivredne mehanizacije - grant Saudijska Arabija (01-014-101-1/20) 04.02.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: "Nabavka programa za antivirusnu zaštitu računara " 14.01.2020. LINK
Odluka o utvrđivanju Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2020. godinu (01-014-4/20) 13.01.2020. LINK
Plan Javnih nabavki Opštinske uprave Srebrenica za 2020. godinu (tabelarni prikaz) 13.01.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radova: "Sanacija i rekonstrukcija stambenih objekata-izrada fasada i krovova" (01-014-808-7/19) 23.01.2020. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radova: "Nabavka i ugradnja centralnog grijanja na objektu Vezionica" (01-014-874-6/19) 22.01.2020. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova: "Nabavka i ugradnja centralnog grijanja na objektu Vezionica" 30.12.2019. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova: "Sanacija i rekonstrukcija stambenih objekata-izrada fasada i krovova" (01-014-808/19) 04.12.2019. LINK
Sanacija i asfaltiranje ulica i lokalnih puteva na području opštine Srebrenica (01-014-790/19) 04.12.2019. LINK
Izgradnja mostova na bujičnim riječicama na području opštine Srebrenica (01-014-430-O2/19) 26.11.2019. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radova: "Sanacija lokalnog puta Potočari - Salihovići - Begova njiva" (01-014-695-O2/19) 11.11.2019. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2019. godinu (01-014-12-9/19) 10.11.2019. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radova: "Elektrifikacija trafopodručja Podgaj, Lehovići i Sulice za LOT 1, LOT 2 i LOT 3" 07.11.2019. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radova: "Održavanje ulica i puteva u zimskom periodu-zimsko čišćenje za LOT 1, LOT 2 i LOT 5" 05.11.2019. LINK
Odluka o pokretanju postupka JN - Sanacija lokalnog puta Potočari-Salihovici-Begova njiva (01-014-695/19) 29.10.2019. LINK
Odluka o pokretanju postupka JN - Nabavka i ugradnja el. materijala za potrebe elektrifikacije trafopodručja Podgaj, Lehovići i Sulice - drugi ponovljeni postupak (01-014-305-P2/19) 24.10.2019. LINK
Odluka o poništenju postupka JN - Nabavka i ugradnja el. materijala za potrebe elektrifikacije trafopodručja Podgaj, Lehovići i Sulice (01-014-305-OP2/19) 23.10.2019. LINK
Odluka o pokretanju ponovljenog postupka JN - Održavanje ulica i puteva u zimskom periodu-zimsko čišćenje" za LOT 1, LOT 2 i LOT 5 (01-014-567-O-PP/19) 16.10.2019. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje ulica i puteva u zimskom periodu-zimsko čišćenje za LOT 4: Sektror punkt 4 - Podravanje (01-014-567-O3/19) 15.10.2019. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje ulica i puteva u zimskom periodu-zimsko čišćenje za LOT 3: Sektor punkt 3 - Žutica (01-014-567-O2/19) 15.10.2019. LINK
Odluka o poništenju postupka JN - Održavanje ulica i puteva u zimskom periodu-zimsko čiščenje za LOT 1: Sektor 1 - punkt Kragljivoda (01-014-567-OP1/19) 15.10.2019. LINK
Odluka o poništenju postupka JN - Održavanje ulica i puteva u zimskom periodu-zimsko čiščenje za LOT 5: Sektor 5 - punkt Skelani (01-014-567-OP2/19) 15.10.2019. LINK
Odluka o poništenju postupka JN - Održavanje ulica i puteva u zimskom periodu-zimsko čiščenje za LOT 2: Sektor 2 - punkt Zeleni Jadar (01-014-567-OP3/19) 15.10.2019. LINK
Odluka o pokretanju postupka JN - Nabavka i ugradnja el. materijala za potrebe elektrifikacije trafopodručja Podgaj, Lehovići i Sulice - ponovljeni postupak (01-014-305-P/19) 10.10.2019. LINK
Odluka o poništenju postupka JN - Nabavka i ugradnja el. materijala za potrebe elektrifikacije trafopodručja Podgaj, Lehovići i Sulice - ponovljeni postupak (01-014-305-OP/19) 09.10.2019. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2019. godinu (01-014-12-8/19) 01.10.2019. LINK
Nabavka i isporuka 20 tona uglja za zagrijavanje prostorija Mjesne kancelarije Skelani (01-014-506/18) 05.09.2019. LINK
Odluka o poništenju postupka JN - Javi prevoz učenika u školskoj 2019/2020. god. (Lot 3, Lot 6, Lot 7, Lot 11 i Lot 13) - 01-014-193-P-OP/19 02.09.2019. LINK
Odluka o poništenju postupka JN - Javi prevoz učenika u školskoj 2019/2020. god. (Lot 3, Lot 6, Lot 7, Lot 11 i Lot 13) - 01-014-193-P-OP-1/19 02.09.2019. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radova za rekonstrukciju i adaptaciju priključnog makadamskog puta Budovići - Bacuta u dužini od 1200 m (ponovljeni postupak - 01-014-107-P-7/19) 30.08.2019. LINK
Odluka o poništenju postupka JN - LOT1 Nabavka i isporuka 20 tona uglja 16.08.2019. LINK
Odluka o pokretanju postupka JN usluga - dugoročno kreditno zaduženje 13.08.2019. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2019. godinu (01-014-12-7/19) 13.08.2019. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju liftova u zgradama u opštini Srebrenica (01-014-435-6/19) 09.08.2019. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - rekonstrukcija liftova u zgradama u opštini Srebrenica (01-014-435/19 - ponovljeni postupak) 24.07.2019. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku grejnih tijela/radijatora za potrebe JU "Srednjoškolski centar Srebrenica" (01-014-211-P2-7/19) 19.07.2019. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2019. godinu (01-014-12-6/19) 16.07.2019. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga - zbrinjavanje pasa lutalica na području opštine Srebrenica 09.07.2019. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje puteva na području opštine Srebrenica 24.06.2019. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: Nabavka i ugradnja radijatora za potrebe JU "SŠC Srebrenica" 24.06.2019. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2019. godinu (01-014-12-5/19) 21.06.2019. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - unutrašnja sanacija fiskulturne sale u JU OŠ "Kosta Todorović" Skelani 03.06.2019. LINK
Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova "Rekonstrukcija i adaptacija makadamskog priključnog puta Budovići - Bacuta" (01-014-107-5/19) 29.05.2019. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke održavanja puteva (01-014-315/19) 28.05.2019. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke "Izrada idejnog rješenja za javnu garažu u Srebrenici" 28.05.2019. LINK
Nabavka i ugradnja elektro-materijala za potrebe elektrifikacije trafopodručja Podgaj, Lehovići i Sulice 27.05.2019. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2019. godinu (01-014-12-4/19) 24.05.2019. LINK
Preventivna proljećna i jesenja dezinsekcija i deratizacija na području opštine Srebrenica za 2019. godinu 23.05.2019. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: Unutrašnja sanacija fiskulturne sale u JU OŠ "Kosta Todorović" Skelani 20.05.2019. LINK
Odluka o pokretanju postupka JN za rekonstrukciju i adaptaciju makadamskog priključnog puta Budovići - Bacuta 20.05.2019. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2019. godinu (01-014-12-3/19) 16.05.2019. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2019. godinu (01-014-12-2/19) 01.04.2019. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - stočno groblje (01-014-207/19) 10.04.2019. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2019. godinu (01-014-12-1/19) 29.03.2019. LINK
Odluka o izboru najpovoljijeg ponuđača "Nabavka građevisnkog, elektro i vodo materijala" (01-01-57-7/19) 25.02.2019. LINK
Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2018/2019. godini (po LOT-ovima) 20.02.2019. LINK
Odluka o izbor najpovoljnijeg ponuđača za prevoz učenika u Muzičku školu Skelani - Srebrenica (01-014-63-6/19) 18.02.2019. LINK
Poziv za dostavu ponuda nabavka plaketa, priznanja i zahvalnica za potrebe održavanja/obilježavanja Dana opštine Srebrenica (01-014-77/19) 15.02.2019. LINK
Nabavka i isporuka tečnog goriva za motorna vozila (01-014-48/19) 06.02.2019. LINK
PLAN JAVNIH NABAVKI OPŠTINE SREBRENICA ZA 2019. GODINU 15.01.2019. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2018. godinu (01-014-90-11/18) 03.12.2018. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova u otvorenom postupku "Asfaltiranje lokalnih puteva na području opštine Srebrenica po odobrenim infrastrukturnim prioritetnim projektima koji se finansiraju sredstvima Savjeta ministara Bosne i Hercegovine (01-014-771-О/18) 03.12.2018. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2018. godinu (01-014-90-10/18) 13.11.2018. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2018. godinu (01-014-90-9/18) 08.11.2018. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: Priprema i realizacija kandidature opštine Srebrenica za evropsku kulturnu prestolnicu" (01-014-181/18) 06.11.2018. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga iz Aneksa II. dio B - Neprioritetne usluge (01-014-181-1/17) 15.10.2018. LINK
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - aneksa II dio B neprioritetne usluge (01-014-181-2/17) 15.10.2018 LINK
Nabavka i isporuka ogreva za potrebe Opštinske uprave Srebrenica 02.10.2018. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga roba: "Nabavka i isporuka 13 montažnih kontejnera" - kroz otvoreni postupak (01-014-552-7/18) 27.08.2018. LINK
Odluka o poništenju postupka javne nabavke "Sanacija puta u naselju Ljeskovik, opština Srebrenica" (01-014-234-O2/18) 22.08.2018. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2018. godinu (01-014-90-8/18) 14.08.2018. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2018. godinu (01-014-90-7/18) 03.08.2018. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebreica za 2018. godinu (01-014-90-6/18) 30.07.2018. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebreica za 2018. godinu (01-014-90-5/18) 16.07.2018. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga i to: Izrada bunara i bušotina u naselju Toplice u opštini Srebrenica-kroz konkurentski sporazum 09.07.2018. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova "Proširenje javne rasvjete na području opštine Srebrenica" - konkurentski postupak (01-014-456-O2/18) 29.06.2018. LINK
Nabavka tonera za potrebe Opštinske uprave Srebrenica 22.06.2018. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebreica za 2018. godinu (01-014-90-4/18) 18.06.2018. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova "Rekonstrukcija objekta proizvodne hale u Potočarima, opština Srebrenica (devastirani kompleks privrednih objekata" - otvoreni postupak nabavke (01-014-266-6/18) 25.04.2018. LINK
Preventivna proljećna i jesenja deratizacija 28.03.2018. LINK
Odluka o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova "Sanacija i rekonstrukcija putne komunikacije na području opštine Srebrenica" (01-014-129-OP1/18) 23.05.2018. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebreica za 2018. godinu (01-014-90-3/18) 30.04.2018. LINK
Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2018. godinu (01-014-90-1/18) 02.03.2018. LINK
Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2018. godinu (01-014-90-1/18) 06.02.2018. LINK
Plan nabavki Opštine Srebrenica za 2018. godinu (01-014-90/18) 31.01.2018. LINK
Ponovljeni postupak: "Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2017/2018. god." 22.01.2018. LINK
Ponovljeni poziv za dostavu ponude za pružanje usluga nadzora nad izradom dokumenta šumsko-privredne osnove 06.12.2017. LINK
Nabavka usluge "Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2017/2018 godini" 10.11.2017. LINK
Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela saobraćajnice u naselju Slatina, (MZ Sućeska) opština Srebrenica 06.11.2017. LINK
LOT 1. Izgradnja mosta na rijeci Križevići u naselju Vidikovac MZ Gostilj i
LOT 2. Izgradnja mosta na Orahovičkoj rijeci na Bjelilima, MZ Orahovica opština Srebrenica
01.11.2017. LINK
Nabavka usluge "Javnog prevoza učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2017/2018. godini" 12.09.2017. LINK
Nabavka građevinskog, elektro i vodo materijala 08.09.2017. LINK
Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2017. godinu (01-014-144-6/17) 30.08.2017. LINK
Sanacija zgrade "Lamela-C" u naselju Mlinište u opštini Srebrnica 18.08.2017. LINK
Izrada dokumenta "Šumsko-privredna osnova za šume u privatnom vlasništvu" na području opštine Srebrenica 11.08.2017. LINK
Sanacija krovnog pokrivača na stambenim objektima u naselju Skelani opština Srebrenica 03.08.2017. LINK
Sanacija puta Derviševac - selo Broševići - Milačevići (mezarje) u opštini Srebrenica 24.07.2017. LINK
Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2017/2018. godini 18.07.2017. LINK
Rekonstrukcija i sanacija krova i izrada demit fasade na objektu Srednjoškolskog centra u Srebrenici 27.06.2017. LINK
Sanacija i asfaltiranje dionice puta "Ljeljen do – Ljeskovik" na području opštine Srebrenica 12.06.2017. LINK
Rekonstrukcija nekategorisanog puta Lačići - Brđani l=1600 m u MZ Crvica opština Srebrenica 18.05.2017. LINK
Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2017. godinu (01-014-144-4/17) 12.05.2017. LINK
Elektrifikacija naselja Gođevići u opštini Srebrenica 21.04.2017. LINK
Asfaltiranje lokalnih puteva na području opštine Srebrenica 17.04.2017. LINK
Sanacija vodosnadbijevanja naselja Osmače u opštini Srebrenica - II Faza 11.04.2017. LINK
Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2017. godinu (01-014-144-3/17) 10.04.2017. LINK
Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2017. godinu (01-014-144-2/17) 30.03.2017. LINK
Asfaltiranje puteva na području opštine Srebrenica
LOT 1: Asfaltiranje lokalnog puta "Put mlijeka-Potočari" u MZ Gostilj
LOT 2: Asfaltiranje lokalnog puta u naselju "Bujakovića rijeka-Bujakovića polje" u MZ Skelani
28.03.2017. LINK
Sanacija krova od posljedica požara na soliteru "S-7" u naselju Baratova, opština Srebrenica 17.03.2017. LINK
Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2017. godinu (01-014-144-1/17) 10.03.2017. LINK
Nabavka i isporuka sadnica maline i sadnica šljive
LOT 1: Nabavka i isporuka sadnica maline 27.000 komada
LOT 2: Nabavka i isporuka sadnica šljive 7.500 komada
28.02.2017. LINK