Petak, 20 Januar 2023 12:16

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2023. GODINU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2023. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2023. godinu - RASHODI LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2023. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK

 

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2022. GODINU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2022. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2022. godinu - RASHODI LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2022. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK

 

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2021. GODINU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2021. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2021. godinu - RASHODI LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2021. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK

 

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2020. GODINU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2020. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2020. godinu - RASHODI SA AMANDMANIMA LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2020. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK
4. Funkciona klasifikacija budžeta Opštine Srebrenica za 2020. godinu LINK
5. Odluka o usvajanju budžeta Opštine Srebrenica za 2020. godinu LINK
6.. Odluka o izvršenju budžeta Opštine Srebrenica za 2020. godinu LINK

 

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2019. GODNIU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2019. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2019. godinu - RASHODI SA AMANDMANIMA LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2019. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK

 

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2017. GODINU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - RASHODI SA AMANDMANIMA LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK

 

REBALANS BUDŽETA OPŠTINE SREBRENICA IZ 2015. GODINE I BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2016. GODINU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - PRIHODI LINK
2. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - PRIHODI (ekonomska klasifikacija) LINK
3. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - RASHODI LINK
4. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK
5. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA LINK
6. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - PRIHODI LINK
7. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - PRIHODI (ekonomska klasifikacija) LINK
8. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI LINK
9. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK
10. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI (ekonomska klasifikacija) LINK
11. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA LINK

 

 

 

pogledano 111 puta