Četvrtak, 24 Novembar 2022 19:31

Održan okrugli sto o položaju žena i zdravstvenoj zaštiti u Srebrenici

polozaj zena i zdravstvena zastitaFondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena (FWE) i Udruženje Sara-Srebrenica danas su održale okrugli sto na temu "Gender senzitivni pristup pri ostvarivanju ekonomsko socijalne nezavisnosti žena u Srebrenici".

- Okrugli sto na temu "Gender senzitivni pristup pri ostvarivanju ekonomsko socijalne nezavisnosti žena u Srebrenici" se organizuje u sklopu projekta "Zagovaranje za ženska prava", koji finansira Evropska unija a realizuje Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena a zahvaljujući organizaciji "Sara" danas smo u Srebrenici. Ono što želimo postići sa ovim projektom jeste ojačati kapacitete udruženja koji se bave sa manjinskim marginilizovanim grupama žena sa ciljem da one budu pripremljene za saradnju sa lokalnim institucijama. Najvažniji korak pri ostvarivanju jesu lokalne institucije koje mogu da budu pomoć i podrška pri ostvarivanju ženskih prava - rekla je Vedrana Frašto, aktivistkinja Fondacije CURE.

Ona navodi da je jedan od ključnih problema nezaposlenost žena u Srebrenici, ali ključna stvar je na koji način Opština može pružiti podršku da bi se pokrenuli različiti biznisi, samozapošljavanje ili zapošljavanje.
Begija Smajić, potpredsjednica stranke za BiH kaže da je jako težak položaj žena u Srebrenici kao i svih slojeva društva.

- Mi smo jedna loše razvijena zajednica tako da je i sam položaj žena na jako lošem nivou, imajući u vidu da u SO Srebrenica od 23 odbornika imamo samo 2 žene. Ono što je poražavajuće jeste da su u politici žene vrlo malo zastupljene, na listama se nalaze samo proforme radi, dodjeljene su samo one pozicije koje izborni zakon propisuje za žene. Kada su u pitanju rezultati izbora oni su zaista poražavajući za žene - kazala je Smajić.

Udruženje "Sara" Srebrenica jedna je od deset partnerskih organizacija koja je dio projekta.

- Izuzetno nam je značajno da smo dio jedne ženske mreže u okviru koje dijelimo iskustva i što zajednički djelujemo u rješavanju problema koji se tiču unaprijeđenja položaja žena na lokalnom nivou, ali i u bosanskohercegovačkom društvu – istakla je Valentina Gagić iz Udruženja "Sara" Srebrenica.

Dodala je da se stanje položaja žene u društvu ne može promjeniti jednim korakom.

- U budućnosti moramo tražiti rješenja na lokalnom nivou, uključujući lokalne resurse i lokalne kapacitete – potcrtala je Gagić.

Cilj projekta "Zagovaranje za ženska prava" jeste doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava, te doprinijeti iskorjenjivanju diskriminacije žena sa posebnim fokusom na žene i djevojke pripadnice marginalizovanih i manjinskih grupa u deset (10) opština.

Autor: RTV Srebrenica

pogledano 206 puta