Utorak, 05 Oktobar 2021 13:40

Odluka o provođenju izbora u MZ na području opštine Srebrenica

izbori srebrenicaBroj: 01-022-136-1/21
Srebrenica, 28.9.2021. god.

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 34. Statuta opštine Srebrenica ("Službeni glasnik opštine Srebrenica", broj: 2/18), a na prijedlog načelnika opstine Skupština oopštine Srebrenica je na nastavku II redovne sjednice donijela:

Odluku
o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju izbora u Mjesnim zajednicama na području opštine Srebrenica

Član 1.

U odluci o provođenju izbora u Mjesnim zajednicama na području opštine Srebrenica broj: 01-022-136/21 od 05.07.2021. godine, član 2. mijenja se i glasi: "Izbori za Predsjednika i članove Savjeta Mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica će se održati dana 07.11.2021. godine (nedjelja)".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u "Službenom glasniku Opštine Srebrenica".

Obrazloženje:

U odluci o provođenju izbora u Mjesnim zajednicama na području opštien Srebrenica broj: 01-022-136/21 od 05.07.2021. godine nije određen datum održavanja navedenih izbora, te je Skupština opštine Srebrenica na nastavku II redove sjednice održane 28.09.2021. godine postupila kako je i navedeno u članu 1. ove Odluke.

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. CIK BIH;
4. OIK Srebrenica;
5. a/a.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Salko Tursunović, s.r.

pogledano 427 puta