Printaj ovu stranu
Srijeda, 10 Februar 2021 19:45

U narednim danima najavljene obilne kišne padavine

poplave srebrenica 2014Služba civilne zaštite Opštinske uprave Srebrenica obavještava stanovništvo na području opštine Srebrenica da je Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao dopunski meteorološki bilten sa prognozom količine padavina za vremenski period od 10. do 11. februara 2021. godine.

U navedene dane očekuje se obilne kišne padavine u predjelima regiona Kalinovik-Čemerno-Gornje Podrinje u količinama od 40 do 60 l/m2, te u predjelima Hercegovine od 60 do 80 l/m2.

Prognozirana količina padavina u gornjim tokovima rijeke Bosne i rijeke Drine usloviće dalje povećanje vodostaja.

Prema navedenim prognozama kišnih padavina, obavještavamo stanovništvo i pravna lica sa područja opštine Srebrenica koji se nalaze u blizini lokalnih vodotoka "Križevice", "Jadra", "Blječevske rijeke", "Saške rijeke", "Potočarske rijeke" i ostalih manjih vodotoka koji su bujičnog karaktera, da blagovremeno uklone i zaštite svoja materijalna dobra, kako ista ne bi bila zaplavljena i oštećena.

pogledano 1090 puta