Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Сребреница

Emir Hajdarbegović 30. Marta 2023. 0

Расписује се Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме у Општинској управи општине Сребреница и то: Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине – 1 извршилац.

Опис послова из става I тачке 1. утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у општинској управи општине Сребренице (“Службени гласник општине Сребренице”, број: 2/17; 1/18; 2/18; 3/18; 1/19; 1/20; 3/22; 5/22; 8/22; 9/22).

Детаљан опис радних задатака налази се у Правилнику о унутрашљој организацији и систематизацији радних мјеста у општинској управи Сребреница, који је доступан на web страници управе.

Текст Јавног конкурса погледајте на линку: Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине – март 2023.