OPŠTINSKA UPRAVA
Petak, 24 Mart 2017 07:58

ŠEF KABINETA NAČELNIKA OPŠTINE SREBRENICA

Milovanović Vladan

Srebreničkog odreda b.b., 75430 Srebrenica

Tel/faks: +387 56 445 507; 445 232

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ponedjeljak, 28 Novembar 2016 13:13

m grujicic04NAČELNIK OPŠTINE SREBRENICA

Mladen Grujičić

Srebreničkog odreda b.b., 75430 Srebrenica

Tel/faks: +387 56 445 514; 445 233

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Kratka biografija:

Mladen Grujičić rođen je 13. aprila 1982. godine u Srebrenici, po struci je diplomirani inženjer tehnologije.

Oženjen je i otac jednog djeteta. Član je porodice poginulog borca.

Karijeru nakon završenih studija započinje u privredi, a nakon toga prelazi u srednju školu kao profesor na hemijskoj grupi predmeta u Srednjoškolskom centru u Srebrenici.

Više godina vodi opštinsku organizaciju porodica zaroblјenih i poginulih boraca i nestalih civila u Srebrenici, a od republičke organizacije proglašen je "Humanistom godine" za 2010 godinu.

Na lokalnim izborima 02. oktobra 2016. godine izabran je za načelnika opštine Srebrenica.


Program djelovanja u mandatu načelnika opštine zasnivaće se na nekoliko glavnih tačaka, i to:

 • Uspostavlјanje partnerstva sa svim građanima;
 • Uspostavlјanje efikasne i transparentne javne uprave;
 • Stvaranje povolјnog poslovnog ambijenta za investitore;
 • Tješnja saradnja sa Vladom Republike Srpske i predsjednikom Republike Srpske kroz aktiviranje Odluke Vlade Republike Srpske iz 2007. godine o Srebrenici kao području od posebne socio-ekonomske brige, kao i sa ostalim institucijama u BiH;
 • Iskorišćavanje prirodnih resursa (Banja Guber, Rudnici, Šume) kroz povećanje naplate koncesionih naknada i ulaganje u razvojne programe;
 • Podsticanje održivih biznisa i podrška otvaranju novih radnih mjesta;
 • Uspostavlјanje Nacionalnog parka na teritoriji opštine Srebrenica;
 • Akcenat na ruralnom razvoju (putna infrastruktura, ulaganje u polјoprivrednu proizvodnju kroz podsticaje i projekte);
 • Aktiviranje protivgradne preventive na teritoriji opštine Srebrenica;
 • Politika podrške mladim kadrovima;
 • Saradnja sa nevladinim sektorom;
 • Saradnja sa međunarodnim organizacijama (OSCE, OHR, UNDP...) i Ambasadama;
 • Saradnja sa vjerskim zajednicama u svrhu izgradnje povjerenja među građanima različitih vjeroispovjesti;
 • Podrška organizacijama boračkih kategorija i kategorija porodica poginulih;
 • Podrška organizacijama stradanja na teritoriji opštine Srebrenica;
 • Saradnja sa susjednim opštinama kao i podsticanje prekogranične saradnje;
 • Jačanje socijalne politike;
 • Jačanje primarne zdravstvene zaštite kao i podrška obrazovnim ustanovama;
 • Promovisanje bogatog kulturno-istorijskog naslijeđa i turističkih potencijala Srebrenice;
 • Posebna podrška porodici, sportu, kulturi i omladini kroz uspostavlјanje savjeta kao aktivnih tijela;
Utorak, 22 Novembar 2016 14:50

DOKUMENTI OPŠTINSKE UPRAVE SREBRENICA

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Plan zapošljavanja Opštinske uprave Srebrenica u 2018. godini LINK

2.

Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o platama i drugim naknadama u Opštinskoj upravi opštine Srebrenica broj 01-014-298/14 od 08.05.2014. god. LINK
3. Oglas o opterećenju/uspostavljanju prava građenja na nekretninu-zemljištu označenom kao k.č. 7/7 k.o. Srebrenica radi izgradnje poslovnog objekta LINK
4. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Srebrenica LINK
5. Kolektivni ugovor za zaposlene u lokalnoj samoupravi opštine Srebrenica LINK
6. Plan zapošljavanja Opštinske uprave u 2017. godini LINK
7. STATUT OPŠTINE SREBRENICA - 25. APRIL 2016. GODINE LINK
8. Program rada Načelnika opštine Srebrenica za 2016. godinu LINK
9. Izvještaj o radu Načelnika opštine Srebrenica za 2015. godinu LINK
10. Program korištenja prihoda od posebnih namjena za šume u 2015. godini LINK
11. Izvještaj o radu Načelnika opštine Srebrenica za 2014. godinu LINK
12. Program rada Načelnika opštine Srebrenica za 2015. godninu LINK

 

R/br PRAVILNICI I UPUTSTVA  
1. Uputstvo o socijalno-neprofitnom stanovanju na području opštine Srebrenica LINK
2. Pravilnik o korištenju društvenih medija LINK

 

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2017. GODNIU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - RASHODI SA AMANDMANIMA LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK

 

REBALANS BUDŽETA OPŠTINE SREBRENICA IZ 2015. GODINE I BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2016. GODINU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - PRIHODI LINK
2. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - PRIHODI (ekonomska klasifikacija) LINK
3. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - RASHODI LINK
4. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK
5. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA LINK
6. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - PRIHODI LINK
7. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - PRIHODI (ekonomska klasifikacija) LINK
8. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI LINK
9. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK
10. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI (ekonomska klasifikacija) LINK
11. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA LINK

 

 

 

Ponedjeljak, 21 Novembar 2016 19:24

STRUČNA SLUŽBA NAČELNIKA OPŠTINE I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Šef službe: MILOVANOVIĆ VLADAN

Tel/faks: +387 56 445 507; 445 233

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Stručna služba načelnika opšine i zajednički poslovi obavlja sljedeće poslove: vodi protokolarne aktivnosti, vrši informisanje, otvaranje pošte naslovljene na Načelnika opštine, kao i razvođenje primljene pošte, pruža materijalnu i operativno-tehničku podrška opštinskoj upravi, pruža korištenje i zaštita materijalno-tehničkih sredstava, obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Načelnika opštine, u saradnji sa odjeljenjima opštinske uprave priprema opšta i pojedinačna akta koja donosi Načelnik opštine, priprema materijale za sjednice kolegija Načelnika opštine i na tim sjednicama vodi zapisnike, organizuje prijem i sačinjava protokol značajnih delegacija koje posjećuju Načelnika opštine, organizuje “prijem građana“ u Kabinetu načelnika opštine, prema terminima koje odredi Načelnik opštine, obezbjeđuje sprovođenje odluka koje donosi Načelnik opštine, odobrava korištenje službenih automobila u svrhu obavljanja službenih poslova i obezbjeđuje materijalna davanja u istu svrhu, obavlja poslove telefonskih usuga za načelnika i zamjenika načelnika opštine, organizuje prijem posjetilaca u kabinetu načelnika opštine, vodi poslove planiranja i upravljanja ljudskim resursima, te provođenje najkvalitetnijih kadrovskih rješenja, vodi poslove evidencije prisustva zaposlenih i poštivanja kodeksa ponašanja i oblačenja, obavlja i druge poslove koje odredi načelnik opštine.

Odsjek za pomoćne i zajedničke poslove obavlja sljedeće poslove: vodi održavanje komunikacionog sistema “Srebrenica – digitalni grad”, kreiranja i uređuje oficijelne opštinske stranice, vrši fotografisanje bitnih detalja za rad i promociju opštinske uprave, pruža operativno-tehničke pomoći stručnoj službi SO Srebrenica prilikom izdavanja i štampanja biltena opštine Srebrenica, organizuje održavanje voznog parka i parking prostora, vrši fizičko obezbjeđenje zgrade, organizuje tekuće i tehničko održavanje i zagrijavanje poslovnih prostorija zgrade, održavanje higijene u radnim prostorijama, vrši poslove štampanja, kopiranja i umnožavanja materijala za potrebe opštinske uprave, vrši poslove održavanja opštinskih objekata, vrši poslove evidencije, prijema i upučivanja korisnika usluga opštinske uprave, te obavlja i druge poslove po potrebi.

 

Važniji telefonski brojevi u stručnoj službi:

Protokol i odnosi sa javnošću +387 56 445 514
Ponedjeljak, 21 Novembar 2016 19:23

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE SREBRENICA

Sekretar Skupštine opštine/Šef stručne službe: HAJDARBEGOVIĆ AIDA

Tel/faks: +387 56 445 508

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Stručna služba skupštine opštine obavlja sljedeće poslove: vodi poslove pripremanja i vođenja sjednica skupštine opštine, pruža podrška radu radnih tijela i klubova odbornika, vodi normativne poslove, priprema i izdaje Biltena Opštine Srebrenica, najmanje jednom mjesečno ili po potrebi, obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe skupštine opštine, priprema akte u skladu sa Statutom Opštine Srebrenica, priprema materijale i pozive za sjednice Skupštine opštine, vrši izradu zapisnika sa sjednica skupštine opštine i radnih tijela skupštine opštine, usvojene i donesene akte Skupštine opštine i načelnika opštine objavljuje u “Biltenu opštine Srebrenica“, obezbjeđuje uslove za rad odbornika, klubova odbornika, političkih subjekata i radnih tijela skupštine opštine, ostvaruje saradnju sa sredstvima javnog informisanja u okviru svoga djelovanja i Službenim glasnikom RS-a, te vrši objavu javnih konkursa koje raspisuje Skupština opštine, sarađuje sa drugim odjeljenjima u svrhu realizacije pojedinačnog i opšteg interesa, te obavlja i druge poslove koji se utvrde zakonom i drugim propisima.

 

Važniji telefonski brojevi u odjeljenju:

Poslovi Skupštine opštine i Kolegij +387 56 445 508
Poslovi Skupštine opštine i radnih tijela +387 56 445 518
Tehnički sekretar predsjednika SO +387 56 445 516
Ponedjeljak, 21 Novembar 2016 19:11

ODJELJENJE ZA FINANSIJE

Načelnik odjeljenja: MAKSIMOVIĆ DAVOR

Tel/faks: +387 56 445 503; 445 232

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Nadležnosti odjeljenja za finansije su: budžet, računovodstvo, javne nabavke u saradnji sa nadležnom Komisijom, opštinski prihodi - porezi, sprovođenje utvrđene politike iz oblasti budžeta i finansija, praćenje i sprovođenje zakona, propisa i drugih opštih akata iz oblasti finansija i računovodstva, izrađuje nacrte budžeta, plana vanbudžetskih sredstava, rebalansa budžeta i odluka o privremenom finansiranju, prati i predlaže mjere za sprovođenje budžeta i drugih akata u oblasti finansija, izrađuje informativne i analitičko - informativne materijale za načelnika opštine, skupštinu opštine i republičke organe, vodi knjigovodstvene evidencije sredstava, izvora sredstava, prihoda i rashoda, vodi finansijsko i materijalno poslovanje opštinske uprave, sastavlja kvartalne i godišnje obračune finansijskog poslovanja, prema zakonom utvrđenim rokovima, vodi blagajničke i računovodstvene poslove, izrađuje prijedloge opštih i pojedinačnih akata iz oblasti finansija, vodi evidenciju o naplaćenim administrativnim taksama i drugim prihodima, vrši stručne i administrativne poslove iz svog djelokruga i prema potrebi obavlja i druge poslove.

 

Važniji telefonski brojevi u odjeljenju:

Finansije i računovodstvo +387 56 445 513; 445 232
Budžet, kontrola, knjigovodstvo +387 56 445 512
Blagajna +387 56 445 511
Ponedjeljak, 21 Novembar 2016 19:09

ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I JAVNE SERVISE

Načelnik odjeljenja: BEKTIĆ BEGO

Tel/faks: +387 56 445 521; 445 231

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odjeljenje za društvene djelatnosti i javne servise obavlja sljedeće poslove: vodi civilnu zaštitu, vatrogasnu jedinicu, mjesne zajednice, javne servise (socijalna zaštita, dječija zaštita, zdravstvo i obrazovanje), mladi, sport i kultura, nevladine organizacije i udruženja građana, sarađuje sa službama centra javne bezbjednosti, službama ministarstva odbrane, nevladinim organizacijama, organizacijama koje se brinu za zaštitu zdravlja ljudi, i drugim subjektima, koordinira aktivnosti sa deminerskim jedinicama na uklanjanju neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a), upravlja vatrogasnim društvom, odnosno TVJ Srebrenica, učestvuje u izradi planova razvoja opštine i drugih planskih akata u oblasti društvenih djelatnosti i prati njihovo izvršenje, koordinira rad mjesnih zajednica, a naročito: daje stručnu pomoć u vršenju administrativnih poslova za potrebe mjesnih zajednica i njihovih organa, prati i analizira rad predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i o tome obavještava načelnika opštine i skupštinu opštine, prati stanje i rad u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, prati probleme i rad mladih i njihove aktivnosti, vodi rad sa studentima i stipendiranje, prati stanje i rad u oblasti nauke, kulture, sporta i fizičke kulture, poduzima i predlaže mjere za rješavanje socijalno najugroženijih kategorija stanovništva, sarađuje sa vjerskim zajednicama i dobrotvornim društvima, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.

Odsjek/Jedinica za spašavanje i zaštitu obavlja slijedeće poslove: učestvuje u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara koje su u funkciji blagovremenosti i povećanja efikasnosti vatrogasnih intervencija, učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i drugim elementarnim nepogodama, sprovodi mjere zaštite od požara, utvrđenih Planom zaštite od požara opštine Srebrenica, pruža tehničku pomoć u nezgodama i opasnim situacijama, ostvaruje zadatake jedinice civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik RS“, broj: 121/12), vrši obuku radnika i provjeru znanja iz oblasti zaštite od požara kod poslodavaca na osnovu ranije zaključenih ugovora, vrši ugradnju i promet vatrogasne i druge opreme, vrši preventivne poslove iz oblasti zaštite od požara i ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnih požara, odnosno punjenje i servisiranje vatorgasnih aparata i ispitivanje hidrantske mreže, obavlja zakonom utvrđene djelatnosti vatrogasnih i jedinica za spašavanje, obavlja i druge poslove u ekološkim i drugim nesrećama.

 

Važniji telefonski brojevi u odjeljenju:

Sport, kultura, omladina, NVO i UG +387 56 445 533
Civilna zaštita +387 56 445 534
Društvene djelatnosti
Obrazovanje i socijalna pitanja
Ponedjeljak, 21 Novembar 2016 19:06

ODJELJENJE ZA PRIVREDU I RAZVOJ

Načelnik odjeljenja: MAKSIMOVIĆ CVIJETIN

Tel/faks: +387 56 445 504

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odjeljenje za privredu i razvoj obavlja sljedeće poslove: vodi plansko-analitičke i statističke poslove iz privrede, poljoprivrede i prirodnih resursa, poduzetništva, razvoja, inspekcije i nadzora, prati privredna kretanja, posebno u oblasti industrije i rudarstva i samostalnog privređivanja, vodi brigu o prirodnim i privrednim resursima opštine, učestvuje u predlaganju i sprovođenju utvrđene politike u oblasti gazdovanja i upravljanja poslovnim prostorima i vrši kontrolu racionalnog korištenja prostora koji je u vlasništvu opštine, vodi poslove inspekcije (tržišne, poljoprivredne, šumarstva, lova i ekologije, veterinarstva, zdravstveno-sanitarne i inspekcije za hranu, urbanističko-građevinske, geodetske i iz saobraćajne oblasti), prati privatizaciju preduzeća, predlaže, u okviru svojih ovlašćenja, mjere za unapređenje rada preduzeća i ustanova i drugih organizacija i zajednica od značaja za opštinu, vrši poslove u oblasti poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva, trgovine, ugostiteljstva, turizma, veterinarstva, vodosnabdjevanja, elektrosnabdjevanja, lova i ribolova i poslove u drugim granama privrede, upravlja integriranim razvojem, izrađuje projekte i aplicira-podnosi prijave domaćim i međunarodnim nadležnim institucijama, prati stanje i vodi registar u oblasti samostalnog obavljanja poslovnih djelatnosti, evidentira nastale štete od divjači učinjene samostalnim poljoprivrednicima i poduzima aktivnost, radi na uspostavljanju i funkcionisanju regionalnih deponija, prati i inovira dokument strateškog razvoja, projektuje i pristupa strukturalnim razvojnim fondovima, učestvuje u regionalnom razvojnom konceptu EU.

 

Važniji telefonski brojevi u odjeljenju:

Privatno poduzetništvo +387 56 445 236
Implementacija razvoja +387 56 445 519
Razvoj poljoprivrede i veterinarski inspek. +387 56 445 539
Urbanističko-građevinski inspektor +387 56 445 540
Poljoprivredni inspektor +387 56 445 541
Ekološki inspektor +387 56 445 542
Tržišni inspektor +387 56 445 543
Zdravstveni inspektor +387 56 490 121
Ponedjeljak, 21 Novembar 2016 19:02

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

Načelnik odjeljenja: JOSIPOVIĆ BOJAN

Tel/faks: +387 56 445 515; 445 234

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove obavlja sljedeće poslove: vodi prostorno planiranje, zaštita okoline, urbanizam i građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove, stambeno-komunalne poslove, povratak i obnovu, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti prostornog planiranja, urbanizma, komunalnih poslova, građenja i zaštite okoline, rješava u upravnim stvarima za koje je nadležno (izdavanje lokacijskih uslova, odobrenja za građenje, upotrebnih dozvola), u saradnji sa nadležnim republičkim organima i institucijama radi na donošenju regulacionih planova, urbanističkih projekata, kao i na sprovođenju urbanističke dokumentacije za područje opštine, vodi stručne poslove koji se odnose na sprovođenje planske dokumentacije i zaštitu urbanističke i investiciono-tehničke dokumentacije, obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe komisija i drugih radnih tijela skupštine opštine, prati funkcionisanje komunalnih poslova od interesa za opštinu, posebno na realizaciji projekata obnove i sanacije objekata komunalne infrastrukture na području opštine, organizuje osposobljavanje objekata neophodnih za život i rad stanovništva, otklanja posljedice ratnih dejstava i nastale štete po naseljenim mjestima, pruža potrebne informacije o pravima i obavezama izbjeglica i raseljenih lica kao i pomoć u rješavanju spornih pitanja, vodi evidenciju stambenog fonda, vodi upravni postupak u stambenoj oblasti a posebno za stanove koji su u vlasništvu opštine, obavlja poslove u postupku privatizacije, kupovine i prodaje stanova, vrši popis i procjenu ratne štete, priprema prostorno-plansku dokumentaciju i razvojni plan, vrši kontrolu investiciono - tehničke dokumentacije, vrši nadzor u oblasti građenja i zaštite životne sredine, obavlja poslove komunalne inspekcije i poslove u oblasti sigurnosti i uređenja saobraćaja, vrši kontrolu korištenja gradskog građevinskog zemljišta i obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

 

Važniji telefonski brojevi u odjeljenju:

Urbanizam i građevinarstvo +387 56 445 529
Povratak +387 56 445 530; 445 234
Stambeno-komunalni poslovi +387 56 445 528
Saobraćaj i putevi +387 56 445 531
Komunalna policija +387 56 445 544