Odbornici Skupštine opštine Srebrenica

U skladu sa odredbama Statuta opštine Srebrenica, Skupština opštine Srebrenica ima 21 odbornika.

Odbornici Skupštine opštine Srebrenica za mandat 2016-2020. godine su:

KOALCIJA SDA/SBiH/SBB
1. Enver Begić
2. Suljo Čakanović
3. Almir Muminović
4. Almir Dudić

NEZAVISNI ODBORNICI I ODBORNIK SBiH
1. Tifa Efendić
2. Nedib Smajić
3. Salko Tursunović

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA
1. Radomir Pavlović
2. Dragić Glišić
3. Miloš Milovanović
4. Željko Mandić
5. Aleksandar Tanasijević

SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. Momčilo Cvjetinović
2. Stamenko Katanić

DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
1. Velibor Rankić
2. Miroslav Grujičić

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1. Zulfo Salihović
2. Hakija Meholjić

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
1. Nenad Milošević

NARODNI DEMOKRATSKI POKRET
1. Slađan Milovanović

SRPSKA RADIKALNA STRANKA - DR VOJISLAV ŠEŠELJ
1. Milorad Stanojević

Kolegij Skupštine opštine Srebrenica čine:

  • predsjednik i potpredsjednik skupštine,
  • redsjednik kluba odbornika u skupštini,
  • odbornik političke stranke koja nema formiran klub odbornika u skupštini,
  • sekretar skupštine,
  • načelnik opštine i zamjenik načelnika opštine i
  • načelnici odjeljenja i šefovi/ načelnici službi Opštinske uprave.

Načelnici odjeljenja i načelnici službi Opštinske uprave u radu Kolegija učestvuju bez prava glasa.

U Skupštini opštine Srebrenica djeluju tri kluba:

  1. Klub SDA, SBiH, SBB kojeg čine: Almir Dudić, Suljo Čakanović, Enver Begić, Almir Muminović.
  2. Klub SNSD kojeg čine: Radomir Pavlović, Miloš Milovanović, Glišić Dragić, Željko Mandić, Aleksandar Tanasijević.
  3. Klub nezaivisnih odbornika i odbornika SBiH kojeg čine: Tifa Efendić, Nedib Smajić i Salko Tursunović.

Dokumenti za preuzimanje

Naziv dokumenta Velicina dokumetna Datum
An Adobe Acrobat file Saziv XVII redovnu sjednicu SO Srebrenica 640.66 KB 2019-04-16
An Adobe Acrobat file Kodeks ponasanja odbornika u SO 658.94 KB 2019-04-10
An Adobe Acrobat file Program rada SO za 2019. god 819.25 KB 2019-04-10
An Adobe Acrobat file Statut Opstine Srebrenica (2018) 1.06 MB 2019-04-10
An Adobe Acrobat file Saziv_za_XVI_sjednicu_kolegija 629.63 KB 2019-04-10