OPŠTINSKA UPRAVA
Petak, 24 Mart 2017 07:58

ŠEF KABINETA NAČELNIKA OPŠTINE SREBRENICA

Milovanović Vladan

Srebreničkog odreda b.b., 75430 Srebrenica

Tel/faks: +387 56 445 507; 445 232

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Četvrtak, 23 Mart 2017 17:10

ZAMJENIK NAČELNIKA OPŠTINE SREBRENICA

Alivuković Nermin

Srebreničkog odreda b.b., 75430 Srebrenica

Tel/faks: +387 56 445 502; 445 235

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Kratka biografija:

nermin alivukovicNermin Alivuković rođen je 16.09.1977. godine u Ljuboviji. Srednju medicinsku školu završio je u Tuzli, a 2005. godine diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu i stekao zvanje Diplomirani kriminalista.

2016. godine odbranio je Master rad iz oblasti menadžementa i stekao zvanje Master menadžer.

Svoje prvo radno iskustvo započinje u Administrativnoj službi opštine Srebrenica 2006. godine kao pripravnik.

Od 2007. godine uposlenik je Administrativne službe opštine Srebrenica na poziciji Šefa kabineta načelnika opštine Srebrenica do decembra 2016. godine.

Na sjednici Skupštine opštine Srebrenica koja je održana 23.03.2017. godine izabran je za zamjenika načelnika opštine Srebrenica.

Oženjen, otac dvoje djece i sa porodicom živi u Srebrenici.

Ponedjeljak, 28 Novembar 2016 13:13

m grujicic04NAČELNIK OPŠTINE SREBRENICA

Mladen Grujičić

Srebreničkog odreda b.b., 75430 Srebrenica

Tel/faks: +387 56 445 514; 445 233

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Kratka biografija:

Mladen Grujičić rođen je 13. aprila 1982. godine u Srebrenici, po struci je diplomirani inženjer tehnologije.

Oženjen je i otac jednog djeteta. Član je porodice poginulog borca.

Karijeru nakon završenih studija započinje u privredi, a nakon toga prelazi u srednju školu kao profesor na hemijskoj grupi predmeta u Srednjoškolskom centru u Srebrenici.

Više godina vodi opštinsku organizaciju porodica zaroblјenih i poginulih boraca i nestalih civila u Srebrenici, a od republičke organizacije proglašen je "Humanistom godine" za 2010 godinu.

Na lokalnim izborima 02. oktobra 2016. godine izabran je za načelnika opštine Srebrenica.


Program djelovanja u mandatu načelnika opštine zasnivaće se na nekoliko glavnih tačaka, i to:

 • Uspostavlјanje partnerstva sa svim građanima;
 • Uspostavlјanje efikasne i transparentne javne uprave;
 • Stvaranje povolјnog poslovnog ambijenta za investitore;
 • Tješnja saradnja sa Vladom Republike Srpske i predsjednikom Republike Srpske kroz aktiviranje Odluke Vlade Republike Srpske iz 2007. godine o Srebrenici kao području od posebne socio-ekonomske brige, kao i sa ostalim institucijama u BiH;
 • Iskorišćavanje prirodnih resursa (Banja Guber, Rudnici, Šume) kroz povećanje naplate koncesionih naknada i ulaganje u razvojne programe;
 • Podsticanje održivih biznisa i podrška otvaranju novih radnih mjesta;
 • Uspostavlјanje Nacionalnog parka na teritoriji opštine Srebrenica;
 • Akcenat na ruralnom razvoju (putna infrastruktura, ulaganje u polјoprivrednu proizvodnju kroz podsticaje i projekte);
 • Aktiviranje protivgradne preventive na teritoriji opštine Srebrenica;
 • Politika podrške mladim kadrovima;
 • Saradnja sa nevladinim sektorom;
 • Saradnja sa međunarodnim organizacijama (OSCE, OHR, UNDP...) i Ambasadama;
 • Saradnja sa vjerskim zajednicama u svrhu izgradnje povjerenja među građanima različitih vjeroispovjesti;
 • Podrška organizacijama boračkih kategorija i kategorija porodica poginulih;
 • Podrška organizacijama stradanja na teritoriji opštine Srebrenica;
 • Saradnja sa susjednim opštinama kao i podsticanje prekogranične saradnje;
 • Jačanje socijalne politike;
 • Jačanje primarne zdravstvene zaštite kao i podrška obrazovnim ustanovama;
 • Promovisanje bogatog kulturno-istorijskog naslijeđa i turističkih potencijala Srebrenice;
 • Posebna podrška porodici, sportu, kulturi i omladini kroz uspostavlјanje savjeta kao aktivnih tijela;
Utorak, 22 Novembar 2016 14:50

DOKUMENTI OPŠTINSKE UPRAVE SREBRENICA

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Plan zapošljavanja Opštinske uprave Srebrenica u 2018. godini LINK

2.

Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o platama i drugim naknadama u Opštinskoj upravi opštine Srebrenica broj 01-014-298/14 od 08.05.2014. god. LINK
3. Oglas o opterećenju/uspostavljanju prava građenja na nekretninu-zemljištu označenom kao k.č. 7/7 k.o. Srebrenica radi izgradnje poslovnog objekta LINK
4. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Srebrenica LINK
5. Kolektivni ugovor za zaposlene u lokalnoj samoupravi opštine Srebrenica LINK
6. Plan zapošljavanja Opštinske uprave u 2017. godini LINK
7. STATUT OPŠTINE SREBRENICA - 25. APRIL 2016. GODINE LINK
8. Program rada Načelnika opštine Srebrenica za 2016. godinu LINK
9. Izvještaj o radu Načelnika opštine Srebrenica za 2015. godinu LINK
10. Program korištenja prihoda od posebnih namjena za šume u 2015. godini LINK
11. Izvještaj o radu Načelnika opštine Srebrenica za 2014. godinu LINK
12. Program rada Načelnika opštine Srebrenica za 2015. godninu LINK

 

R/br PRAVILNICI I UPUTSTVA  
1. Uputstvo o socijalno-neprofitnom stanovanju na području opštine Srebrenica LINK
2. Pravilnik o korištenju društvenih medija LINK

 

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2017. GODNIU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - RASHODI SA AMANDMANIMA LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK

 

REBALANS BUDŽETA OPŠTINE SREBRENICA IZ 2015. GODINE I BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2016. GODINU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - PRIHODI LINK
2. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - PRIHODI (ekonomska klasifikacija) LINK
3. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - RASHODI LINK
4. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK
5. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA LINK
6. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - PRIHODI LINK
7. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - PRIHODI (ekonomska klasifikacija) LINK
8. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI LINK
9. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK
10. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI (ekonomska klasifikacija) LINK
11. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA LINK

 

 

 

Ponedjeljak, 21 Novembar 2016 19:24

STRUČNA SLUŽBA NAČELNIKA OPŠTINE I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Šef službe: MILOVANOVIĆ VLADAN

Tel/faks: +387 56 445 507; 445 233

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Stručna služba načelnika opšine i zajednički poslovi obavlja sljedeće poslove: vodi protokolarne aktivnosti, vrši informisanje, otvaranje pošte naslovljene na Načelnika opštine, kao i razvođenje primljene pošte, pruža materijalnu i operativno-tehničku podrška opštinskoj upravi, pruža korištenje i zaštita materijalno-tehničkih sredstava, obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Načelnika opštine, u saradnji sa odjeljenjima opštinske uprave priprema opšta i pojedinačna akta koja donosi Načelnik opštine, priprema materijale za sjednice kolegija Načelnika opštine i na tim sjednicama vodi zapisnike, organizuje prijem i sačinjava protokol značajnih delegacija koje posjećuju Načelnika opštine, organizuje “prijem građana“ u Kabinetu načelnika opštine, prema terminima koje odredi Načelnik opštine, obezbjeđuje sprovođenje odluka koje donosi Načelnik opštine, odobrava korištenje službenih automobila u svrhu obavljanja službenih poslova i obezbjeđuje materijalna davanja u istu svrhu, obavlja poslove telefonskih usuga za načelnika i zamjenika načelnika opštine, organizuje prijem posjetilaca u kabinetu načelnika opštine, vodi poslove planiranja i upravljanja ljudskim resursima, te provođenje najkvalitetnijih kadrovskih rješenja, vodi poslove evidencije prisustva zaposlenih i poštivanja kodeksa ponašanja i oblačenja, obavlja i druge poslove koje odredi načelnik opštine.

Odsjek za pomoćne i zajedničke poslove obavlja sljedeće poslove: vodi održavanje komunikacionog sistema “Srebrenica – digitalni grad”, kreiranja i uređuje oficijelne opštinske stranice, vrši fotografisanje bitnih detalja za rad i promociju opštinske uprave, pruža operativno-tehničke pomoći stručnoj službi SO Srebrenica prilikom izdavanja i štampanja biltena opštine Srebrenica, organizuje održavanje voznog parka i parking prostora, vrši fizičko obezbjeđenje zgrade, organizuje tekuće i tehničko održavanje i zagrijavanje poslovnih prostorija zgrade, održavanje higijene u radnim prostorijama, vrši poslove štampanja, kopiranja i umnožavanja materijala za potrebe opštinske uprave, vrši poslove održavanja opštinskih objekata, vrši poslove evidencije, prijema i upučivanja korisnika usluga opštinske uprave, te obavlja i druge poslove po potrebi.

 

Važniji telefonski brojevi u stručnoj službi:

Protokol i odnosi sa javnošću +387 56 445 514
Ponedjeljak, 21 Novembar 2016 19:23

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE SREBRENICA

Sekretar Skupštine opštine/Šef stručne službe: HAJDARBEGOVIĆ AIDA

Tel/faks: +387 56 445 508

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Stručna služba skupštine opštine obavlja sljedeće poslove: vodi poslove pripremanja i vođenja sjednica skupštine opštine, pruža podrška radu radnih tijela i klubova odbornika, vodi normativne poslove, priprema i izdaje Biltena Opštine Srebrenica, najmanje jednom mjesečno ili po potrebi, obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe skupštine opštine, priprema akte u skladu sa Statutom Opštine Srebrenica, priprema materijale i pozive za sjednice Skupštine opštine, vrši izradu zapisnika sa sjednica skupštine opštine i radnih tijela skupštine opštine, usvojene i donesene akte Skupštine opštine i načelnika opštine objavljuje u “Biltenu opštine Srebrenica“, obezbjeđuje uslove za rad odbornika, klubova odbornika, političkih subjekata i radnih tijela skupštine opštine, ostvaruje saradnju sa sredstvima javnog informisanja u okviru svoga djelovanja i Službenim glasnikom RS-a, te vrši objavu javnih konkursa koje raspisuje Skupština opštine, sarađuje sa drugim odjeljenjima u svrhu realizacije pojedinačnog i opšteg interesa, te obavlja i druge poslove koji se utvrde zakonom i drugim propisima.

 

Važniji telefonski brojevi u odjeljenju:

Poslovi Skupštine opštine i Kolegij +387 56 445 508
Poslovi Skupštine opštine i radnih tijela +387 56 445 518
Tehnički sekretar predsjednika SO +387 56 445 516
Ponedjeljak, 21 Novembar 2016 19:11

ODJELJENJE ZA FINANSIJE

Načelnik odjeljenja: MAKSIMOVIĆ DAVOR

Tel/faks: +387 56 445 503; 445 232

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Nadležnosti odjeljenja za finansije su: budžet, računovodstvo, javne nabavke u saradnji sa nadležnom Komisijom, opštinski prihodi - porezi, sprovođenje utvrđene politike iz oblasti budžeta i finansija, praćenje i sprovođenje zakona, propisa i drugih opštih akata iz oblasti finansija i računovodstva, izrađuje nacrte budžeta, plana vanbudžetskih sredstava, rebalansa budžeta i odluka o privremenom finansiranju, prati i predlaže mjere za sprovođenje budžeta i drugih akata u oblasti finansija, izrađuje informativne i analitičko - informativne materijale za načelnika opštine, skupštinu opštine i republičke organe, vodi knjigovodstvene evidencije sredstava, izvora sredstava, prihoda i rashoda, vodi finansijsko i materijalno poslovanje opštinske uprave, sastavlja kvartalne i godišnje obračune finansijskog poslovanja, prema zakonom utvrđenim rokovima, vodi blagajničke i računovodstvene poslove, izrađuje prijedloge opštih i pojedinačnih akata iz oblasti finansija, vodi evidenciju o naplaćenim administrativnim taksama i drugim prihodima, vrši stručne i administrativne poslove iz svog djelokruga i prema potrebi obavlja i druge poslove.

 

Važniji telefonski brojevi u odjeljenju:

Finansije i računovodstvo +387 56 445 513; 445 232
Budžet, kontrola, knjigovodstvo +387 56 445 512
Blagajna +387 56 445 511
Ponedjeljak, 21 Novembar 2016 19:09

ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I JAVNE SERVISE

Načelnik odjeljenja: BEKTIĆ BEGO

Tel/faks: +387 56 445 521; 445 231

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odjeljenje za društvene djelatnosti i javne servise obavlja sljedeće poslove: vodi civilnu zaštitu, vatrogasnu jedinicu, mjesne zajednice, javne servise (socijalna zaštita, dječija zaštita, zdravstvo i obrazovanje), mladi, sport i kultura, nevladine organizacije i udruženja građana, sarađuje sa službama centra javne bezbjednosti, službama ministarstva odbrane, nevladinim organizacijama, organizacijama koje se brinu za zaštitu zdravlja ljudi, i drugim subjektima, koordinira aktivnosti sa deminerskim jedinicama na uklanjanju neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a), upravlja vatrogasnim društvom, odnosno TVJ Srebrenica, učestvuje u izradi planova razvoja opštine i drugih planskih akata u oblasti društvenih djelatnosti i prati njihovo izvršenje, koordinira rad mjesnih zajednica, a naročito: daje stručnu pomoć u vršenju administrativnih poslova za potrebe mjesnih zajednica i njihovih organa, prati i analizira rad predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i o tome obavještava načelnika opštine i skupštinu opštine, prati stanje i rad u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, prati probleme i rad mladih i njihove aktivnosti, vodi rad sa studentima i stipendiranje, prati stanje i rad u oblasti nauke, kulture, sporta i fizičke kulture, poduzima i predlaže mjere za rješavanje socijalno najugroženijih kategorija stanovništva, sarađuje sa vjerskim zajednicama i dobrotvornim društvima, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.

Odsjek/Jedinica za spašavanje i zaštitu obavlja slijedeće poslove: učestvuje u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara koje su u funkciji blagovremenosti i povećanja efikasnosti vatrogasnih intervencija, učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i drugim elementarnim nepogodama, sprovodi mjere zaštite od požara, utvrđenih Planom zaštite od požara opštine Srebrenica, pruža tehničku pomoć u nezgodama i opasnim situacijama, ostvaruje zadatake jedinice civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik RS“, broj: 121/12), vrši obuku radnika i provjeru znanja iz oblasti zaštite od požara kod poslodavaca na osnovu ranije zaključenih ugovora, vrši ugradnju i promet vatrogasne i druge opreme, vrši preventivne poslove iz oblasti zaštite od požara i ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnih požara, odnosno punjenje i servisiranje vatorgasnih aparata i ispitivanje hidrantske mreže, obavlja zakonom utvrđene djelatnosti vatrogasnih i jedinica za spašavanje, obavlja i druge poslove u ekološkim i drugim nesrećama.

 

Važniji telefonski brojevi u odjeljenju:

Sport, kultura, omladina, NVO i UG +387 56 445 533
Civilna zaštita +387 56 445 534
Društvene djelatnosti
Obrazovanje i socijalna pitanja
Ponedjeljak, 21 Novembar 2016 19:06

ODJELJENJE ZA PRIVREDU I RAZVOJ

Načelnik odjeljenja: MAKSIMOVIĆ CVIJETIN

Tel/faks: +387 56 445 504

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odjeljenje za privredu i razvoj obavlja sljedeće poslove: vodi plansko-analitičke i statističke poslove iz privrede, poljoprivrede i prirodnih resursa, poduzetništva, razvoja, inspekcije i nadzora, prati privredna kretanja, posebno u oblasti industrije i rudarstva i samostalnog privređivanja, vodi brigu o prirodnim i privrednim resursima opštine, učestvuje u predlaganju i sprovođenju utvrđene politike u oblasti gazdovanja i upravljanja poslovnim prostorima i vrši kontrolu racionalnog korištenja prostora koji je u vlasništvu opštine, vodi poslove inspekcije (tržišne, poljoprivredne, šumarstva, lova i ekologije, veterinarstva, zdravstveno-sanitarne i inspekcije za hranu, urbanističko-građevinske, geodetske i iz saobraćajne oblasti), prati privatizaciju preduzeća, predlaže, u okviru svojih ovlašćenja, mjere za unapređenje rada preduzeća i ustanova i drugih organizacija i zajednica od značaja za opštinu, vrši poslove u oblasti poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva, trgovine, ugostiteljstva, turizma, veterinarstva, vodosnabdjevanja, elektrosnabdjevanja, lova i ribolova i poslove u drugim granama privrede, upravlja integriranim razvojem, izrađuje projekte i aplicira-podnosi prijave domaćim i međunarodnim nadležnim institucijama, prati stanje i vodi registar u oblasti samostalnog obavljanja poslovnih djelatnosti, evidentira nastale štete od divjači učinjene samostalnim poljoprivrednicima i poduzima aktivnost, radi na uspostavljanju i funkcionisanju regionalnih deponija, prati i inovira dokument strateškog razvoja, projektuje i pristupa strukturalnim razvojnim fondovima, učestvuje u regionalnom razvojnom konceptu EU.

 

Važniji telefonski brojevi u odjeljenju:

Privatno poduzetništvo +387 56 445 236
Implementacija razvoja +387 56 445 519
Razvoj poljoprivrede i veterinarski inspek. +387 56 445 539
Urbanističko-građevinski inspektor +387 56 445 540
Poljoprivredni inspektor +387 56 445 541
Ekološki inspektor +387 56 445 542
Tržišni inspektor +387 56 445 543
Zdravstveni inspektor +387 56 490 121
Ponedjeljak, 21 Novembar 2016 19:02

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

Načelnik odjeljenja: JOSIPOVIĆ BOJAN

Tel/faks: +387 56 445 515; 445 234

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove obavlja sljedeće poslove: vodi prostorno planiranje, zaštita okoline, urbanizam i građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove, stambeno-komunalne poslove, povratak i obnovu, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti prostornog planiranja, urbanizma, komunalnih poslova, građenja i zaštite okoline, rješava u upravnim stvarima za koje je nadležno (izdavanje lokacijskih uslova, odobrenja za građenje, upotrebnih dozvola), u saradnji sa nadležnim republičkim organima i institucijama radi na donošenju regulacionih planova, urbanističkih projekata, kao i na sprovođenju urbanističke dokumentacije za područje opštine, vodi stručne poslove koji se odnose na sprovođenje planske dokumentacije i zaštitu urbanističke i investiciono-tehničke dokumentacije, obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe komisija i drugih radnih tijela skupštine opštine, prati funkcionisanje komunalnih poslova od interesa za opštinu, posebno na realizaciji projekata obnove i sanacije objekata komunalne infrastrukture na području opštine, organizuje osposobljavanje objekata neophodnih za život i rad stanovništva, otklanja posljedice ratnih dejstava i nastale štete po naseljenim mjestima, pruža potrebne informacije o pravima i obavezama izbjeglica i raseljenih lica kao i pomoć u rješavanju spornih pitanja, vodi evidenciju stambenog fonda, vodi upravni postupak u stambenoj oblasti a posebno za stanove koji su u vlasništvu opštine, obavlja poslove u postupku privatizacije, kupovine i prodaje stanova, vrši popis i procjenu ratne štete, priprema prostorno-plansku dokumentaciju i razvojni plan, vrši kontrolu investiciono - tehničke dokumentacije, vrši nadzor u oblasti građenja i zaštite životne sredine, obavlja poslove komunalne inspekcije i poslove u oblasti sigurnosti i uređenja saobraćaja, vrši kontrolu korištenja gradskog građevinskog zemljišta i obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

 

Važniji telefonski brojevi u odjeljenju:

Urbanizam i građevinarstvo +387 56 445 529
Povratak +387 56 445 530; 445 234
Stambeno-komunalni poslovi +387 56 445 528
Saobraćaj i putevi +387 56 445 531
Komunalna policija +387 56 445 544