Utorak, 22 Novembar 2016 14:50

DOKUMENTI OPŠTINSKE UPRAVE SREBRENICA

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Strategija razvoja opštine Srebrenica za period 2018.-2022. god. LINK
2. Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi Srebrenica u 2019. godini (01-014-11/19 do 15.01.2019.) LINK
3. Pravilnik o evidenciji radnog vremena u Opštinskoj upravi Srebrenica (01-014-58-P/19 od 11.02.2019. god.) LINK
4. Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi Srebrenica u 2018. godini LINK

5.

Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o platama i drugim naknadama u Opštinskoj upravi opštine Srebrenica broj 01-014-298/14 od 08.05.2014. god. LINK
6. Oglas o opterećenju/uspostavljanju prava građenja na nekretninu-zemljištu označenom kao k.č. 7/7 k.o. Srebrenica radi izgradnje poslovnog objekta LINK
7. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Srebrenica LINK
8. Kolektivni ugovor za zaposlene u lokalnoj samoupravi opštine Srebrenica LINK
9. Plan zapošljavanja Opštinske uprave u 2017. godini LINK
10. STATUT OPŠTINE SREBRENICA - 14. MAJ 2018. GODINE LINK
11. Program rada Načelnika opštine Srebrenica za 2016. godinu LINK
12. Izvještaj o radu Načelnika opštine Srebrenica za 2015. godinu LINK
13. Program korištenja prihoda od posebnih namjena za šume u 2015. godini LINK
14. Izvještaj o radu Načelnika opštine Srebrenica za 2014. godinu LINK
15. Program rada Načelnika opštine Srebrenica za 2015. godninu LINK

 

R/br PRAVILNICI I UPUTSTVA  
1. Uputstvo o socijalno-neprofitnom stanovanju na području opštine Srebrenica LINK
2. Pravilnik o korištenju društvenih medija LINK

 

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2020. GODNIU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2020. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2020. godinu - RASHODI SA AMANDMANIMA LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2020. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK
4. Funkciona klasifikacija budžeta Opštine Srebrenica za 2020. godinu LINK
5. Odluka o usvajanju budžeta Opštine Srebrenica za 2020. godinu LINK
6.. Odluka o izvršenju budžeta Opštine Srebrenica za 2020. godinu LINK

 

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2019. GODNIU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2019. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2019. godinu - RASHODI SA AMANDMANIMA LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2019. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK

 

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2017. GODNIU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - RASHODI SA AMANDMANIMA LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK

 

REBALANS BUDŽETA OPŠTINE SREBRENICA IZ 2015. GODINE I BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2016. GODINU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - PRIHODI LINK
2. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - PRIHODI (ekonomska klasifikacija) LINK
3. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - RASHODI LINK
4. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK
5. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA LINK
6. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - PRIHODI LINK
7. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - PRIHODI (ekonomska klasifikacija) LINK
8. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI LINK
9. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK
10. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI (ekonomska klasifikacija) LINK
11. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA LINK

 

 

 

pogledano 4997 puta