JAVNE NABAVKE OPŠTINSKE UPRAVE SREBRENICA

 

PODACI O UGOVORNOM ORGANU
Ugovorni organ Adresa Poštanski broj Identifikacijski broj
OPŠTINA SREBRENICA Srebreničkog odreda b.b. 75430 4400301230004
Vrsta ugovornog organa Nivo Djelatnost
ORGAN UPRAVE SREBRENICA JAVNA UPRAVA
Broj bankovnog računa Šifra opštine Vrsta prihoda Budžetska organizacija
551-015-000-11210-51 097 722521 0097170
Kontakt osoba Telefon Faks e-Mail
+387 (0)56 445 507 +387 (0)56 445 233 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

- Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (PDF)

- Javne nabavke Opštine Srebrenica iz 2015. godine (ARHIVA)

 

VRSTA DOKUMENTA BROJ DATUM OBJAVE NAZIV/OPIS PREDMETA UGOVORA LINK ZA PREUZIMANJE

Konkurentski zahtjev
(Kompletna dokumentacija)

01-014-194-KP/17 17.03.2017. Sanacija krova od posljedica požara na soliteru S-7 u naselju "Baratova", opština Srebrenica LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-3-2-3-2/17 17.03.2017. Sanacija krova od posljedica požara na soliteru S-7 u naselju "Baratova", opština Srebrenica LINK
PLAN JAVNIH NABAVKI OPŠTINSKE UPRAVE SREBRENICA ZA 2017. GODINU LINK
Odluka 01-014-144/17 02.03.2017. Odluka o planu Javnih nabavki Opštinske uprave Srebrenica za 2017. godinu LINK
Tenderska dokumentacija za nabavku roba 406-7-1-1-3-1/17 28.02.2017. LOT 1. Nabavka i isporuka sadnica maline
LOT 2. Nabavka i isporuka sadnica šljive
LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-1-1-3-1/17 28.02.2017. Nabavka i isporuka sadnica maline i sadnica šljive LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-2-21-3-23/16 02.12.2016. Čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Srebrenica u zimskom periodu-ponovljeni postupak LINK
Odluka o poništenju postupka javne nabavke 01-014-717-OP/16 14.11.2016. Čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Srebrenica u zimskom periodu LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-014-608-01-O2/16 10.11.2016. Izvođenje građevinskih radova na izgradnji NN mreže TP "Lehovići" izlaz Sjemovo i Babiljice u opštini Srebrenica LINK
Ugovor 01-014-629-U/16 07.11.2016. Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji puta Metala (raskrsnica za Klanac) - Velika voda (Spomen česma) dužine 1300m u MZ Potočari, opština Srebrenica LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-2-20-3-22/16 04.11.2016. Čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Srebrenica u zimskom periodu LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-3-19-3-21/16 02.11.2016. Izvođenje građevinskih radova na izgradnji NN mreže TP "Lehovići" izlaz Sjemovo i Babiljice u opštini Srebrenica LINK
Ugovor 01-014-615-U/16 31.10.2016. Izvođenje radova na asfaltiranju puta Ljubisavići-Orahovica A1/Dionica puta Ljubisavići-Živkovo brdo, L=585m, šp=3,5m u MZ Orahovica, opština Srebrenica LINK
Ugovor 01-014-684-U/16 28.10.2016. Nabavka i isporuka peleta za potrebe opštine Srebrenica LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-014-684-O2/16 21.10.2016. Nabavka i isporuka peleta za potrebe opštine Srebrenica LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-1-18-3-20/16 13.10.2016. Nabavka i isporuka peleta za potrebe opštine Srebrenica LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-014-673-O2/16 26.09.2016. Elektrifikacija stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika za finansiranje iz sredstava za 2012. i 2013. godinu LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-014-629-O2/16 16.09.2016. Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji puta Metala (raskrsnica za Klanac) - Velika voda (Spomen česma) dužine 1300m u MZ Potočari, opština Srebrenica LINK
Odluka o poništenju postupka javne nabavke 01-014-608/16 15.09.2016. Izvođenje građevinskih radova na izgradnji NN mreže Lehovići izlazak (Sjemovo-Babuljice) u opštini Srebrenica LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-014-615-O2/16 14.09.2016. Izvođenje radova na asfaltiranju puta Ljubisavići-Orahovica A1/Dionica puta Ljubisavići-Živkovo brdo, L=585m, šp=3,5m u MZ Orahovica, opština Srebrenica LINK
Ispravka za obavještenje o nabavci 406-7-3-16-8-19/16 09.09.2016. Obavještenje koje se ispravlja: 406-7-3-16-3-17/16 LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-3-17-3-18/16  09.09.2016. Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji puta Metala (raskrsnica za Klanac) - Velika voda (Spomen česma) u dužini od 1300 metara u MZ Potočari, opština Srebrenica LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-3-16-3-17/16 09.09.2016. Elektrifikacija stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika za finansiranje iz sredstava za 2012. i 2013. god. LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-3-14-3-15/16 06.09.2016. Rekonstrukcija i asfaltiranje puta: Ljubisavići – Orahovica, A1 / Dionica puta Ljubisavići - Živkovo Brdo, L=585m, šp=3,5 m“ u MZ Orahovica
LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-3-13-3-14/16 05.09.2016. Asfaltiranje priključnog puta: Raskrše Gaj – Efendići l=175 m u MZ Potočari, opština Srebrenica LINK
Ugovor 01-014-560-U3/16 01.09.2016. Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2016/2017. god. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-014-560-O2/16 30.08.2016. Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2016/2017. god. LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-2-12-3-13/16 15.08.2016. Nabavka usluge Javnog prevoza učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2016/2017. god. LINK
Ugovor o izvođenju radova 01-014-530-U/16 08.08.2016. Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji puteva na području opštine Srebrenica LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-014-530-O2/16 29.07.2016. Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji puteva na području opštine Srebrenica LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-3-11-3-12/16 26.07.2016. Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji puteva na području opštine Srebrenica LINK
Ugovor o nabavci materijala
01-014-438-U/16 22.07.2016. Nabavka i isporuka građevinskog materijala za potrebe opštine Srebrenica LINK
Ugovor o nabavci roba 01-014-391-U/16 20.07.2016. Nabavka vatrogasnog vozila V-2000 za gašenje šumskih požara i požara u ruralnim i teško pristupačnim sredinama LINK
Ugovor o nabavci radova
01-014-494-U/16 13.07.2016. Sanacija puta Brda - Žutica u dužini od 6.250 m MZ Sućeska
LINK
Ugovor o nabavci radova
01-014-705-U/15 13.07.2016. Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Gaj MZ Potočari
LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-014-391-O2/16 04.07.2016. Nabavka vatrogasnog vozila V-2000 za gašenje šumskih požara i požara u ruralnim i teško pristupačnim sredinama LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-014-494-O2/16 01.07.2016. Sanacija puta Brda - Žutica u dužini od 6.250 m MZ Sućeska opština Srebrenica LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-014-705-O2/15 16.06.2016. Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Gaj MZ Potočari, opština Srebrenica LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-014-438-O2/16 15.06.2016. Nabavka građevinskog materijala za potrebe opštine Srebrenica LINK
Ugovor
01-014-345-U/16 10.06.2016. Ugovor o kupovini putničkog motornog vozila LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-1-9-3-10/16 08.06.2016. Nabavka građevinskog materijala za potrebe opštine Srebrenica LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-014-345-O2/16 16.05.2016. Nabavka polovnog putničkog vozila za potrebe opštine Srebrenica LINK
Ispravka za obavještenje o nabavci 406-1-1-8-8-9/16 19.05.2016. Nabavka vatrogasnog vozila za gašenje šumskih požara i požara u ruralnim i teško pristupačnim sredinama LINK
Ugovor o nabavci radova
01-014-270-U/16 10.05.2016. Rekonstrukcija puta "Pećišta-Đogazi" u dužini od 1.200 metara u MZ Potočari, opština Srebrenica LINK
Obavještenje o nabavci 406-1-1-8-3-8/16 09.05.2016. Nabavka vatrogasnog vozila za gašenje šumskih požara i požara u ruralnim i teško pristupačnim sredinama LINK
Obavještenje o nabavci 406-1-3-7-3-7/16 09.05.2016. Asfaltiranje lokalnog puta u naselju "Gaj" u Mjesnoj zajednici Potočari, opština Srebrenica LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-1-6-3-6/16 04.05.2016. Nabavka polovnog putničkog vozila za potrebe opštine Srebrenica LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-014-270-O2/16 15.04.2016. Rekonstrukcija puta "Pećišta-Đogazi" u dužini od 1.200 metara u MZ Potočari, opština Srebrenica LINK
Ugovor o nabavci radova
01-014-199-U/16 13.04.2016. Angažovanje radne mašine-buldozera na nužnoj sanaciji puteva na području opštine Srebrenica LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-014-199-O2/16 29.03.2016. Angažovanje radne mašine-buldozera na nužnoj sanaciji puteva na području opštine Srebrenica LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-3-5-3-5/16 06.04.2016. Rekonstrukcija puta "Pećišta-Đogazi" u dužini od 1.200 m, MZ Potočari, opština Srebrenica LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-3-4-3-4/16 22.03.2016. Angažovanje radne mašine – buldozera na nužnoj sanaciji puteva na području opštine Srebrenica LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-014-130-O2/16 29.02.2016. Izvođenje radova na rekonstrukciјi stambene jedinice која је u vlasništvu povratnika Mandžić Sabit-a iz Gladovića MZ Osatica
LINK
Ugovor o nabavci 01-014-25-U/16 18.02.2016. Ugovor o nabavci polovnog terenskog vozila za potrebe opštine Srebrenica LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-3-3-3-3/16 17.02.2016. Izvođenje radova na rekonstrukciji stambene jedinice u vlasništvu Mandžić Sabita iz Gladovića, Mjesna zajednica Osatica, opština Srebrenica LINK
Odluka o licitaciji
01-014-114/16 09.02.2016. Odluka o prodaji motornih vozila koji su u vlasništvu opštine Srebrenica putem licitacije
LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-014-25-O2/16 29.01.2016. Nabavka polovnog terenskog vozila za potrebe opštine Srebrenica LINK
Odluka o poništenju postupka javne nabavke 01-014-24-O2/16 29.01.2016. Nabavka i isporuka peleta za potrebe opštine Srebrenica LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-1-2-3-2/16 20.01.2016. Nabavka polovnog terenskog vozila za potrebe opštine Srebrenica LINK
Obavještenje o nabavci 406-7-1-1-3-1/16 20.01.2016. Nabavka i isporuka peleta za potrebe opštine Srebrenica LINK
Plan javnih nabavki opštine Srebrenica za 2016. godinu LINK