POZIVI I OBAVJEŠTENJA (76)

U sklopu projekta "Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima opštine Srebrenica u 2018. godini" i na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Srebrenica i humanitarne organizacije "MAID" kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije "MAID" 40%, opštine Srebrenica 40% i vlastitog učešća korisnika 20%, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području opštine Srebrenica, Načelnik opštine Srebrenica raspisuje Javni poziv za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu.

Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno-materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja opštine Srebrenica koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili uži članovi njihovih porodica, kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Javni poziv je otvoren 28. marta 2018. godine, a traje do 13. aprila 2018. godine.

Uslove, kriterije, potrebnu dokumentaciju i ostale informacije vezane za ovaj Javni poziv možete pronaći na linku: JAVNI POZIV-PLASTENICI (MART 2018).

U prilogu su još i PRIJAVNI OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU PLASTENIKA i IZJAVA O NE POSJEDNOVANJU PLASTENIKA.

Општинска управа Сребреница, са сједиштем у Сребреници у улици Сребреничког одреда б.б., даје у закуп, јавним надметањем-прибављањем писмених понуда, сљедеће зграде, пословне просторије и објекте:
1. Објекат "Пивница" Сребреница;
2. Објекат "Безионица" Сребреница;
3. "Хала 1" - Поточари - Пећишта;
4. "Хала 2" - Поточари - Пећишта;
5. Творничка хала у Пећиштима

Цијели оглас са условима, цијеном и описима локација погледајте на линку: ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ПРОСТОРИЈА И ОБЈЕКАТА - ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА

Skupština opštine Srebrenica raspisuje Javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Srebrenica.

Sastav Opštinske izborne komisije treba biti multietnički, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ, nadležan za sprovođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva na državnom nivou.

Sastav Opštinske izborne komisije treba, u pravilu, odražavati ravnopravnu zastupljenost polova.

Cijeli tekst Javnog poziva možete pogledati na linku: JAVNI OGLAS - OIK Srebrenica

 

Opšta poljoprivredna zadruga "Drinaplod" Srebrenica poziva građane sa područja opština Srebrenica, Bratunac, Milići i Vlasenica da se prijave na javni poziv za besplatnu dodjelu sadnica maline sorte Vilamette.

Predmet javnog poziva je dodjela sadnica maline Vilamette za 100 (stotinu) korisnika socio-ekonomski marginaliziranih porodica, odnosno 1.200 sadnica po dunumu po jednom korisniku.

Javni poziv uključuje i edukaciju, odnosno stručne savjete od strane agronoma vezano za sadnju i uzgoj malina.

Kriterij za prijavu na javni poziv su slijedeći: nezaposlenost, visina mjesečnih primanja, broj članova porodice, povratnički status i posjedovanje adekvatne parcele.

Dokumenti koje treba priložiti i koji će biti osnov za bodovanje i izbor korisnika su slijedeći:
1. Popunjena prijava koju možete preuzeti lično u prostorijama OPZ "Drinaplod" Srebrenica ("Zvorničanka - II sprat u Srebrenici);
2. Potvrde sa biroa za sve nezaposlene članove domaćinstva;
3. Potvrde o visini primanja za zaposlene članove domaćinstva izdate od strane poslodavca ili ček od penzije ili drugi dokaz o visini primanja;
4. Kućna lista izdata od strane nadležnog organa;
5. Potvrda o ostvarenom povratku ili kopija lične karte;
6. Dokaz o posjedovanju parcele (posjedovni ili z.k. list) ili ugovor o korištenju zemljišta (ugovor o zakupu, ugovor o korištenju).

Javni poziv traje 10 dana, odnosno krajnji rok za podnošenje prijava i dokumentacije je 02.12.2017. godine.

Isporuka sadnica počinje nakon odabira korisnika, tj. poslije 02.12.2017. godine o čemu će izabrani korisnici biti blagovremeno obavješteni. Isti dan će biti potpisani ugovori koji će regulisati međusobna prava i obaveze.

Prijavu i dokumente je potrebno dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: OPZ "Drinaplod" Srebrenica, Trg Mihajla Bjelakovića broj 8, 75430 Srebrenica.