POZIVI I OBAVJEŠTENJA (70)

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za stipendiranje studenata iz budžeta Opštine Srebrenica u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM za akademsku 2019/2020. godinu.

Studenti prijave za dodjelu studentskih stipendija sa potrebnom dokumentacijom mogu podnjeti
do 21.02.2020. godine.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Srebrenica, Komisiji za dodjelu studentskih stipendija Opštine Srebrenica, ul. Srebreničkog odreda bb, 75 430 Srebrenica sa naznakom: "JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI".

Javni poziv biće objavljen u sredstvima javnog informisanja, oglasnoj ploči opštine i na opštinskoj web stranici www.srebrenica.gov.ba.

Rezultati Javnog poziva za dodjelu studentskih stiopendija u akademskoj 2019/2020. godini biće objavljeni u roku od 30 dana nakon zatvaranja Javnog poziva i isti će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, oglasnoj ploči opštine i na opštinskoj web stranici www.srebrenica.gov.ba.

CIjeli tekst Javnog poziva možete pogledati na linku: STUDENTSKE STIPENDIJE 2019/2020.

Aplikacioni obrazac možete preuzeti na linku: APLIKACIONI OBRAZAC - STIPENDIJE 2019/2020.

Начелник општине Сребреница расписује Интерни јавни конкурс за попуњавање радног мјеста службеника у Одјељењу за финансије Општинске управе Сребреница - Самостални стручни сарадник за обрачун плата, накнада и благајну - 1 извршилац.

Напомена: На овај оглас се могу пријавити само лица запослена у Општинској управи Сребреница.

Опште, посебне и пожељне услове, као и потребну документацију која се прилаже на овај јавни оглас можете погледати на линку: ИНТЕРНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ОУ СРЕБРЕНИЦА - ФИНАНСИЈЕ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Предмет продаје путем непосредне погодбе-поступак прикупљања писаних понуда за сљедећих путничких/теретног моторног возила:

 1. Путничко моторно возило марке "TOYOTA COROLLA", година производње: 2008, снага мотора: 93 kW, радна запремина 1998 ццм, врста мотора "DIESEL", број шасије: ATHLF56E603003658, боја сива. ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 7.278,21 KM. Кауција /депозит у износу од: 10 % од почетне цијене/вриједности возила.
 2. Путничко моторно возило марке "TOYOTA", година производње: 2008., снага мотора 93 kW, радна запремина: 1998 ццм, врста мотора "DIESEL", број шасије: ATHLF56E003003638, боја сива. ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 6.421,95 KM. Кауција /депозит у износу од: 10 % од почетне цијене/вриједности возила.
 3. Теретно моторно возило марке "VOLVO", снага мотора: 225 kW, боја бијела, година производње 2014., радна запремина 7146 ццм, врста мотора "DIESEL",
  3.а. Опрема уз возило метални контејнер за смеће запремине 5м³ - 10 комада;
  3.а. ОПРЕМА: Контејнери су саставни дио теретног моторног возила марке "Volvo", те могу да се продају као саставни дио или одвојено.
  ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 64.800,00 KM, без опреме - контејнера
  ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 72.059,00 KM, са опремом - 10 контејнера
  Кауција /депозит у износу од:10 % од почетне цијене/вриједности возила.

Начин продаје, услове, као и друге информације везане за ову лицитацију можете пронаћи на линку: LICITACIJA ZA VOZILA - JANUAR 2020.