POZIVI I OBAVJEŠTENJA (63)

Opšta poljoprivredna zadruga "Drinaplod" Srebrenica poziva građane sa područja opština Srebrenica, Bratunac, Milići i Vlasenica da se prijave na javni poziv za besplatnu dodjelu sadnica maline sorte Vilamette.

Predmet javnog poziva je dodjela sadnica maline Vilamette za 100 (stotinu) korisnika socio-ekonomski marginaliziranih porodica, odnosno 1.200 sadnica po dunumu po jednom korisniku.

Javni poziv uključuje i edukaciju, odnosno stručne savjete od strane agronoma vezano za sadnju i uzgoj malina.

Kriterij za prijavu na javni poziv su slijedeći: nezaposlenost, visina mjesečnih primanja, broj članova porodice, povratnički status i posjedovanje adekvatne parcele.

Dokumenti koje treba priložiti i koji će biti osnov za bodovanje i izbor korisnika su slijedeći:
1. Popunjena prijava koju možete preuzeti lično u prostorijama OPZ "Drinaplod" Srebrenica ("Zvorničanka - II sprat u Srebrenici);
2. Potvrde sa biroa za sve nezaposlene članove domaćinstva;
3. Potvrde o visini primanja za zaposlene članove domaćinstva izdate od strane poslodavca ili ček od penzije ili drugi dokaz o visini primanja;
4. Kućna lista izdata od strane nadležnog organa;
5. Potvrda o ostvarenom povratku ili kopija lične karte;
6. Dokaz o posjedovanju parcele (posjedovni ili z.k. list) ili ugovor o korištenju zemljišta (ugovor o zakupu, ugovor o korištenju).

Javni poziv traje 10 dana, odnosno krajnji rok za podnošenje prijava i dokumentacije je 02.12.2017. godine.

Isporuka sadnica počinje nakon odabira korisnika, tj. poslije 02.12.2017. godine o čemu će izabrani korisnici biti blagovremeno obavješteni. Isti dan će biti potpisani ugovori koji će regulisati međusobna prava i obaveze.

Prijavu i dokumente je potrebno dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: OPZ "Drinaplod" Srebrenica, Trg Mihajla Bjelakovića broj 8, 75430 Srebrenica.

srebrenica panorama 320x240Начелник општине Сребреница објављује Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за одрживи бизнис микропредузећима и занатско-предузетничкој дјелатности на подручју општине Сребреница.

Предмет Јавног позива је додјела бесповратних средстава за за одржив бизнис микропредузећима (предузећа која запошљавају мање од десет радника) и занатско-предузетничкој дјелатности на подручју општине Сребреница који су у току 2016 године активно пословала, а која нису добијала подстицаје од других институција или организација.

Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана објављивања Јавног позива, на адресу: Општина Сребреница (Шалтер сала), или препоручено поштом са назнаком “Не отварај” – За додјелу бесповратних средстава за одржив бизнис микропредузећима и занатско-предузетничкој дјелатности по јавном позиву.

Цијели текст Јавног позива можете прегледати ОВДЈЕ, а ЗАХТЈЕВ/ПРИЈАВНИ ОБРАВАЦ можете преузети ОВДЈЕ.

srebrenica panorama 320x240srebrenica panorama 320x240Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava utvrđenih u razdjelu 23, glava 04, potrošačko mjesto 0001 "Podrška povratku prognanih lica" u Budžetu TK-a za 2017. godinu.

Javni poziv možete preuzeti na linku: JAVNI POZIV TK - PODRŠKA POVRATKU