POZIVI I OBAVJEŠTENJA (74)

Начелник општине Сребреница расписује Интерни јавни конкурс за попуњавање радног мјеста службеника у Одјељењу за финансије Општинске управе Сребреница - Самостални стручни сарадник за обрачун плата, накнада и благајну - 1 извршилац.

Напомена: На овај оглас се могу пријавити само лица запослена у Општинској управи Сребреница.

Опште, посебне и пожељне услове, као и потребну документацију која се прилаже на овај јавни оглас можете погледати на линку: ИНТЕРНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ОУ СРЕБРЕНИЦА - ФИНАНСИЈЕ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Предмет продаје путем непосредне погодбе-поступак прикупљања писаних понуда за сљедећих путничких/теретног моторног возила:

 1. Путничко моторно возило марке "TOYOTA COROLLA", година производње: 2008, снага мотора: 93 kW, радна запремина 1998 ццм, врста мотора "DIESEL", број шасије: ATHLF56E603003658, боја сива. ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 7.278,21 KM. Кауција /депозит у износу од: 10 % од почетне цијене/вриједности возила.
 2. Путничко моторно возило марке "TOYOTA", година производње: 2008., снага мотора 93 kW, радна запремина: 1998 ццм, врста мотора "DIESEL", број шасије: ATHLF56E003003638, боја сива. ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 6.421,95 KM. Кауција /депозит у износу од: 10 % од почетне цијене/вриједности возила.
 3. Теретно моторно возило марке "VOLVO", снага мотора: 225 kW, боја бијела, година производње 2014., радна запремина 7146 ццм, врста мотора "DIESEL",
  3.а. Опрема уз возило метални контејнер за смеће запремине 5м³ - 10 комада;
  3.а. ОПРЕМА: Контејнери су саставни дио теретног моторног возила марке "Volvo", те могу да се продају као саставни дио или одвојено.
  ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 64.800,00 KM, без опреме - контејнера
  ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 72.059,00 KM, са опремом - 10 контејнера
  Кауција /депозит у износу од:10 % од почетне цијене/вриједности возила.

Начин продаје, услове, као и друге информације везане за ову лицитацију можете пронаћи на линку: LICITACIJA ZA VOZILA - JANUAR 2020.

Предмет огласа за продају службених путничких моторних возила путем непосредне погодбе (јавна продаја-лицитација путем затворених писмених понуда) је:

 1. Моторно теретно возило марке "ФАП 2026", година производње 1985, снага мотора 188 kW, радна запремина мотора 12.760 ццм, врста мотора "DIESEL", број шасије: 2026BSAV101274, боја црвена.
  Почетна цијена: 5.200,00 КМ, а кауција/депозит износи 10% од почетне цијене/вриједности возила.
 2. Моторно теретно возило марке "DENISS", снага мотора 150 kW, маса возила 11.700 кг, наведено возило не посједује потврду о власништву нити је икада било регистровано у БиХ, те самим тим није у функцији и може се продати као секундарна сировина.
  Основица за обрачун секундарне сировине:
  11.700 кг (маса возила) x 0,25 KM (цијена секундарне сировине) = 2.925,00 КМ, а кауција/депозит износи 10% од почетне цијене/вриједности возила.

Крајњи рок за достављање понуда је 29.11.2019. године до 12:00 часова.

Начин продаје, услове, правила продаје путем непосредне погодбе, као и остале информације погледајте на линку: ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ТЕРЕТНА МОТОРНА ВОЗИЛА - новембар 2019. год.