Petak, 13 Januar 2023 21:08

Одлука о поништењу Јавног конкурса за подношење пријава за дјелимичну обнову и реконструкцију стамбених објеката и економску подршку за одрживи повратак

Сребреница: 13.01.2023. године
Број: 01-014-417-ЈП-П/21

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи РС („Службени гласник РС“, број: 97/16, 36/19, 61/21), члана 95. став 3. Статута општине Сребреница („Службени гласник општине Сребреница бр. 2/18), а у складу са Споразумом о сарадњи на реализацији Пројекта „Обнове одређеног броја кућа повратника у Сребреници и Пројекта економске подршке“ МОР БР 33/1437 и Одлуком о прихватању донаторских средстава Краљевине Саудијске Арабије у вези а финансирањем пројекта обнове одређеног броја кућа повратника у Сребреници и пројекта економске подршке („Службени гласник РС“ број 93/16), као и на основу закључака усаглашених на састанку са представницима донатора и препоруке Комисије за провођење Јавног конкурса за подношење пријава за дјелимичну обнову и реконструкцију стамбених објеката и економску подршку за одрживи повратак - Грант Саудијска Арабија бр. 01-014-417-P/21 од 13.01.2023. године, Начелник општине доноси:

О Д Л У К У
о поништењу Јавног конкурса за подношење пријава за дјелимичну обнову и реконструкцију стамбених објеката и економску подршку за одрживи повратак

Члан 1.

Поништава се у цјелости Јавни конкурс за подношење пријава за дјелимичну обнову и реконструкцију стамбених објеката и економску подршку за одрживи повратак на основу Пројекта „Обнове одређеног броја кућа у Сребреници и пројекта економске подршке“ МОР БР 33/1437 који финансира Краљевина Саудијска Арабија бр. 01-014-417-ЈП/21 од 08.10.2021. године објављен на огласној табли Општине Сребреница и wеб страници Општине Сребреница.

Члан 2.

Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке се поништава на основу закључака донешених на састанку са представницима донатора и препоруке Комисије за провођење Јавног конкурса за подношење пријава за дјелимичну обнову и реконструкцију стамбених објеката и економску подршку за одрживи повратак - Грант Саудијска Арабија бр. 01-014-417-П/21 од 13.01.2023. године.

Члан 3.

Одлука о поништењу Јавног конкурса објавите ће се на огласној табли Општине Сребреница и веб страници Општине Сребреница.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном Гласнику општине Сребреница“.

Образложење:

Дана 26.12.2022. године одржан је састанак са представницима Саудијског фонда за развој као донаторима по пројекту „Обнове одређеног броја кућа у Сребреници и пројекта економске подршке“ МОР БР 33/1437 на којем су усаглашени закључци у вези имплементације и реализације преосталих средстава по наведеном пројекту и то да се преостала средства усмјере на грађевинске пакете, изградњу базена за воду те уградњу дијела материјала за социјално угрожене категорије.

Општина Сребреница ће у наредном периоду подузети активности на реализацији и поштовању договорених закључака са донатором, као и расписивања новог Јавног конкурса за избор корисника и др. потребне процедуре.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Огласна плоча Општине Сребреница;
2. Веб страница Општине Сребреница;
3. Комисији за избор корисника;

Начелник општине
Младен Грујичић, с.р.

pogledano 269 puta