Srijeda, 16 Novembar 2022 10:39

Obavještenje o izdatoj ekološkoj dozvoli

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave opštine Srebrenica obavještava zainteresovanu javnost na osnovu člana 90. stav 5. Zakona o zaštiti životne sredine (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 71/12, 79/15, 70/20), da je doneseno rješenje dana 09.11.2022. godine pod brojem 03-36-38/22 kojim se izdaje ekološka dozvola podnosiocu zahtjeva "NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka za benzinsku stanicu "Srebrenica" u opštini Srebrenica.

"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka, benzinska stanica "Srebrenica" u opštini Srebrenica, dužna je da tokom izgradnje, rada i prestanka rada benzinske stanica "Srebrenica", a u skladu sa dostavljenom dokumentacijom za izdavanje ekološke dozvole sa sadržajem predviđenim po članu 85. Zakona o zaštiti životne sredine (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 71/12, 79/15, 70/20), primjeni mjere ublažavanja negativnih uticaja na životnu sredinu kao i monitoring emisija.

Načelnik odjeljenja
Darko Grujičić, s.r.

PRILOG:

  1. Rješenje o izdavanju ekološke dozvole investitoru "NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka (broj: 03-36-38/22 od 09.11.2022. god.)
pogledano 75 puta