srijeda, 23 Novembar 2016 21:11

Mjesne zajednice Srebrenice

R/br. Naziv Mjesne zajednice Naselja, sela Mjesne zajednice Površina (km2) Ime, prezime i kontakt predsjednika MZ
1. BREŽANI Brežani, Beranovići, Brežansko brdo, Debela međa, Gajići, Jadar, Primalac, Selišta, Tulega, Turija, Osmače, Hadrovići, Mahala, Mursalovići, Prisoje, Sedlovi, Šećimići. 29

Milan Rankić

+387 65/311-182

2. CRVICA Crvica, Batašići, Bitojevići, Brđani Grujičići, Kalimanići, Laćići, Potočari, Rađići, Rajetkovići, Gravik, Petriča, Bajići, Mirkovići, Novakovići 15

Savić Novica

+387 65/284-163

3. GOSTILJ Gostilj, Gaj, Soloćuša, Vidikovac, Mijetnovac, Gniona, Obrenovac, Korbašča, Potrkuša, Lipa, Soce, Likari, Orići, Repatica, Bare, Zanik, Zeljanik, Luka, Joševa, Fojhari, Borkovići, Kutlići, Kalemci. 18

Srđan Grujičić

+387 65/308-993

4. KOSTOLOMCI Kostolomci, Arapovići, Ćosići, Gornji Kostolomci, Kolari, Pavkovići, Mala Daljegošta, Isakovići, Tursunovići, Krnići, Velika Daljegošta, Čičevci, Vačići, Božići, Purtići. 16

Milomir Trifunović

+387 65/000-512

5. KRNJIĆI Krnjići, Zečići, Blažijevići, Grubanovići, Mehmedovići, Mošići, Gođevići, Miholjevine, Podrid, Postolje, Klekovići, Pribojevići, Ivčići, Katanići, Radovčići, Rulovci, Tokoljaci. 29

Petko Despotović

+387 64/396-3650

6. LUKA Luka, Krušev Do, Benina ravan, Crni Vrh, Gabelja, Grad, Gvozde, Buševica, Poljina, Podravan, Rađenje, Rašak, Ravne rupe, Vukeljin stan, Zabarnica, Homar, Mahala, Nadpolje, Podoslavnik, Poretak, Surduk. 48

Salko Sejdić

+387 66/610-146

7. ORAHOVICA

Orahovica, Biljeg, Bojna, Borovac, Bujakovići, Debelo brdo, Dolovi, Hoino selo, Jasenik, Jeremići, Kiprova, Poretak, Rajne, Rosulje, Stop, Stopovi, Čičevci, Benino selo, Biljeg, Bukova glava, Jelići, Kožlje, Pribićevac, Tornja, Vrhovi, Pusmulići, Crvena ravan, Jadar, Jasenova, Paroč

Podjajnice, Vlanići.

20

Miodrag Savić

+387 65/975-924

8. PODRAVANJE Podravno, Bogo do, Branjevo, Koštur, Kršće, Lozna, Ljeljendo, Pribojevići, Bučje, Palučak, Spolomci, Kutuzero, Bijelo polje, Slapovići, Palež. 40

Bogdan Jovanović

+387 65/423-671

9. OSATICA Osatica, Đurđevac, Fejzići, Otmanovići, Paljevine, Polje, Rabadžići, Ritošići, Beširovići, Begići, Isakovići, Kolići, Krst, Skejići, Šljivica, Gladovići, Borbašići, Čičci, Havkići, Mehmedovići, Omerići, Crni vrh, Faltovići, Karno, Nogačevići, Rađenovići, Međe, Jasike, Karčino brdo, Sjedače, Sulice, Biljeg, Knezovi, Milčevići, Poljak, Sarvani, Vučica, Grujičići, Porječani, Raušići. 36

Salko Nukić

+387 65/344-951

10. POTOČARI Potočari, Begovići, Budak, Dugo polje, Gaj, Križevac, Kula, Orići, Potočarska rijeka, Selmanagići, Studenac, Vranići, Babuljice, Bacuta, Lehovići, Ravne njive, Rosulje, Sjemovo, Milačevići, Brezova njiva, Broševići, Jaglići, Šušnjari, Pale, Bancezi, Dubova, Klanac, Lokva, Tršić, Pećišta, Đogazi, Zrnići, Trebilo, Krajevača, Meljenci. 30

Rijad Salihović

+387 61/829-411

11. RADOŠEVIĆI Radoševići, Čagljevići, Knezovi, Jadar, Lubnice, Zečići, Pustanovići, Karačići, Ločkovica, Tihići, Klotjevac, Babajići, Mihajlovići, Ljeskovik, Markovići, Podgluža, Prohići, Džanića buk, Grujičići, Poračani, Sejdinovići, Raušići, Zabrđe, Zagaj, Urisići, Greben, Porobići. 45

Mirsad Sinanović

+387 66/349-740

+387 65/284-826

+387 65/828-789

+387 65/838-870

12. RATKOVIĆI Ratkovići, Brađevina, Brdo, Dučići, Dvorište, Kaludra, Magudovići, Polimci, Ražići, Poznanovići, Dedići, Potkorjen. 19

Milan Stevanović

+381 65/6756-780

13. SASE Sase, Knežije, Lasovac, Lisac, Podlasovac, Rudnik, Špat, Obadi, Ažliva, Jankovići, Koštanovice, Neškovići, Radonjići, Zalazje. 26

Dragan Đokanović

+387 56/484-516

+387 64/991-8421

14. SKELANI Skelani, Vodice, Bujakovići, Bujakovića rjeka, Dočekovine, Lazići, Mostajinići, Dobrak, Malagići, Mali dobrak, Gaj, Bare, Cvijići, Dumnići, Krstaci, Stublovi, Studenac, Zgunja, Živkovići, Kalimanići, Gradina, Drvnik, Rešagići, Liješće, Tihići, Peći, Bukovik, Gornje Peći, Žabokvica, Dvizovići, Glumci, Kušići, Ljutovo, Malta, Popovići, Rosulje, Savići. 27

Milan Đukić

+381 64/358-0227

15. SKENDEROVIĆI Skenderovići, Stožersko, Brezovice, Klupci, Lokva, Oparci, Dimnići, Petinići, Predola, Moćevići, Podvalje, Šubin. 35

Sevdet Atić

+387 61/720-119

16. SREBRENICA Srebrenica, Baratova, Centar, Crvena Rjeka, Grad, Karanfil, Crkvište, Petriča, Skender, Učina-bašča, Mlinište, Klisa, Kiselica, Panađurište, Kozarica, Kumrići, Pištivoda, Hrid. 16

Predrag Petrović

+387 65/951-482

+387 56/440-206

17. SUĆESKA

Sućeska, Bektići, Dolina, Bostahovine, Bulogovina, Dolovi, Ornica, Šogolji, Brakovci, Bučinovići, Durmići, Gabelje, Podgaj, Žutica, Gerovi, Opetci, Kamenjača, Žedanjsko,

Podosoje, Lipovac, Staroglavice, Slatina, Poljanci, Diljka, Gradina.

43

Salko Tursunović

+387 66/542-076

18. TOPLICA Toplica, Davošnjica, Debelje, Jezero, Laščići, Oparci, Pale, Stajčići, Pribidoli, Barakovići, Hodžići, Trubari, Kadrići, Podševar, Zgunja, Žljepčani. 16

Senahid Alić

+387 61/232-361

19. VIJOGOR Vijogor, Bare, Brdo, Brezak, Jelasi, Kovačice, Sarači, Strane, Mješci, Muletići, Nika, Ravne, Bajramovići, Bjelila, Brdo, Dodilovac, Jagoduša, Stupine, Vučevac, Vukadinovići, Osredak, Berkovići, Brđani, Buljišta, Čumavići, Dolovi, Luka, Lehovići, Rosulje. 19

Miloš Milovanović

+387 65/975-918

UKUPNO: 527 km2  

 

pogledano 1687 puta