Srijeda, 04 April 2018 12:59

Упозорење при активностима прољећног чишћења

pozar ilustracijaДоласком топлијег времена повећавају се активности уређења воћњака, винограда, крчење и уређење земљишних посједа, а самим тим повећава се и опасност од пожара на отвореном простору.

Најчешћи узрок пожара отвореног простора на територији општине Сребреница је неопрезно спаљивање корова и другог биљног отпада, те ложење ватре на отвореном простору.

Због неопрезности и непромишљености појединаца у опасност долазе људски животи, а у пожарима настаје велика материјална штета.

ВАТРОГАСЦИ ВАМ СТОГА ПОРУЧУЈУ:

 1. Не ложите ватру и не спаљујте биљни отпад, коров и растиње на пољопривредном земљишту и другом отвореном простору.
 2. Не палите ватре на удаљености мањој од 200 метара од руба шума и 30 метара од ограда и зграда израђених од запаљивих материјала, те у трасама гдје пролазе електро-енергетски водови.
 3. Не палите биљни отпад у шумама, ловиштима и парковима.
 4. Не палите отпад од резања воћа, суву траву и растиње у близини трајних насада воћњака и винограда.
 5. Не остављајте возила на ватрогасним пролазима, приступима и површинама која су предвиђена за оперативни рад ватрогасних и спасилачких возила.
 6. Малољетним особома ложење ватре на отвореном простору није допуштено.

ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ И ВЛАСНИЦИ ЗЕМЉИШНИХ ПОСЈЕДА И ЗАСАЂЕНИХ КУЛТУРА!

Ако већ морате спаљивати биљни отпад у природи, морате се припремити за то.

Како се припремити за ложење ватре на отвореном?

Нађите погодно мјесто за ложење ватре. На мјестима која су предвиђена за излетнике постоје припремљена огњишта. Ако их нема, треба изабрати мирно и заклоњено мјесто што ближе води. Ватру не палите за вјетровита времена и онда када су издата упозорења за висок степен опасности од пожара.

 1. Спаљивање спроводите дању и по мирном времену, без вјетра.
 2. Не спаљујте истовремено велике количине запаљивог материјала-растиња.
 3. Не палите ватру на великим површинама, односно више ватри које не можете контролисати.
 4. Простор око мјеста предвиђеног за спаљивање очистите од запаљивог материјала у ширини која онемогућује пренос пожара.
 5. Припремите прибор и приручни алат као што су лопате, виле, метларице, канте са водом, те друга средства која могу послужити за гашења пожара. Обратите се ватрогасцима који ће вам изнајмити напртњаче за гашење шумских пожара. За почетно гашење пожара послужиће и пијесак, земља и слична средства.
 6. У случају потребе спаљивања већих количина растиња посавјетујте се с надлежном ватрогасном јединицом, а спаљивање пријавите надлежној ватрогасној јединици или најближој полицијској станици.
 7. Никако не палите ватру уколико постоји опасност од преноса пожара на друге површине с пољопривредним и шумским културама или уколико се налазите на заштићеном шумском подручју, парку природе, ловиштима и слично, а нарочито у вријеме високих температута и јаких вјетрова.

Сваки грађанин који примјети пожар или непосредну опасност од пожара дужан је да га угаси или отклони непосредну опасност од пожара, ако то може учинити без опасности за себе и другог, а ако није у могућности, односно дође до ширења пожара одмах треба обавјестити:

 1. Територијалну ватрогасну јединицу Сребреница на телефон број: 056/440-833 или скраћени број 123;
 2. Полицијску станицу Сребреница на телефон број: 056/445-400 или скраћени број 122;
 3. Полицијску станицу Скелани на телефон број: 056/471-011;
 4. Цивилну заштиту општине Сребреница на телефоне број: 056/445-534 и 056/445-533;
 5. Шумско газдинство "Дрина" Сребреница на телефоне број: 056/440-012 и 056/440-283.

НАПОМЕНА:

У случају непоштовања овог обавјештења Полицијска станица Сребреница ће у оквиру својих овлаштења предузети законом прописане мјере против свих лица која буду изазивала пожар и тиме угрозила животе и здравље људи или причинила материјалну штету.

pogledano 816 puta