Petak, 10 Novembar 2017 07:43

U Srebrenici uništena 33 ubojita sredstva

pazi minePrema podacima Civilne zaštite opštine Srebrenica locirano je 36 neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS), od čega je 33 uništeno i to: 10 tromblona, 15 ručnih bombi, tri raketna motora, jedna minobacačka raketa i isto toliko raketa za ručni bacač. Sva NUS uništena su na bivšem lokalitetu Lokve, Rudnika Boksita, u Mjesnoj zajednici Radoševići.

"Kada su u pitanju minska polja na području ove opštine, njih je registrovao 86. Civilna zaštita ove opštine podnijela je devet zahtijeva za uklanjanje minskih polja, a isto toliko je izviđeno, zaštićeno i pripremljeno za deminirane", kazao je Hasudin Mustafić, samostalni stručni saradnik Civilne zaštite u Srebrenici, dodajući da je u prošloj godini deminirano 155.615 metara kvadratnih minskih polja.

pogledano 803 puta