petak, 24 Februar 2017 15:23

Saziv za III redovnu sjednicu SO Srebrenica

odbornici so srebrenicaNa osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16), člana 47.  Statuta opštine Srebrenica ("Službeni glasnik opštine Srebrenica", broj: 1/16) i člana 29. Poslovnika o radu Skupštine opštine Srebrenica, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica:

 

SAZIVA
III redovnu sjednicu Skupštine opštine Srebrenica
koja će biti održana dana 03.03.2017. godine (petak) sa početkom u 10,00 sati u Sali Skupštine opštine Srebrenica

 

Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa II redovne sjednice skupštine opštine Srebrenica održane 30.01.2017. godine, Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa nastavka II redovne sjednice skupštine opštine održnog 07.02.2017. godine, te upoznavanje sa skraćenim Izvodom iz zapisnika sa III sjednice Kolegija Skupštine opštine Srebrenica održanog 15.02.2017.godine;

Za sjednicu predlažem sljedeći :

Dnevni red

1. Odbornička pitanja i odgovori, prispjela pošta;

2. Izbor i imenovanje zamjenika načelnika opštine Srebrenica;

3. ODLUKE:

a) Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Opštine Srebrenica za izuzetan doprinos u 2016. godini;
b) Odluka o imenovanju člana školskog odbora JU Prva osnovna škola Srebrenica;
c) Odluka o listi stručnjaka na području opštine Srebrenica;
d) Odluka o poništenju odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara;
e) Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara;
f) Odluka o izmjeni i dopuni Operativnog plana utroška sredstava prikupljenih na investiciono-razvojnoj konferenciji Srebrenica 2015;
g) Odluka o izradi master plana opštine Srebrenica;
h) Odluka o finansiranju rada savjeta Mjesnih zajednica;
i) Odluka o raspisivanju i provođenju izbora u mjesnim zajednicama na području opštine Srebrenica;

4. PROGRAMI:

a) Program zajedničke komunalne potrošnje;
b) Program korištenja prihoda dobivenih od naknada od posebnih namjena za šume u 2017. godini;
c) Program korištenja sredstava naknade dobivene na osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe;

5.    Procjena ugroženosti opštine Srebrenica od prirodnih i drugih nesreća na bazi rizično-bazičnog dimenzioniranja;

6.    INFORMACIJE:

a)    Informacija o radu Pravobranilaštva RS – Sjedište zamjenika Vlasenica za period od 01.01. do 31.12.2016.g.

7.    Tekuća pitanja.

Predsjednik Skupštine opštine Srebrenica
Hamdija Fejzić, s.r.

pogledano 573 puta