Petak, 04 Novembar 2022 13:06

Posjeta odjeljenju za djecu sa posebnim potrebama

posjeta odjeljenju za posebne potrebe os srebrenicaU sklopu redovnih aktivnosti kojima Opština Srebrenica kontinuirano i sveobuhvatno prati i pomaže nesmetano, a i u najboljem interesu svakog djeteta, odvijanje vaspitno-obrazovnog procesa, danas je Načelnik Opštine Mladen Grujičić, sa saradnicima iz Odjeljenja za društvene djelatnosti načelnikom odjeljenja Ademom Mehmedović i saradnikom za obrazovanje, socijalna pitanja i porodicu Melom Karić, posjetio odjeljenje za djecu sa posebnim potrebama JU Prva osnovna škola Srebrenica.

Posjeta je bila inicirana željom da se što adekvatnije i vjerodostojnije upozna problematika ove grupe djece, njihove potrebe, potrebe unapređenja vaspitno-obrazovnog a i habilitaciono-rehabilitacionog procesa, kako bi i intervencija Opštine Srebrenica, u smislu podrške, bila svrsishodna i progresivna.

Ovom prilikom, odjeljenje je opremljeno specifičnim i rijetko dostupnim, te učenicima i njihovim deficitima, prilagodjenim didaktičkim materijalom, obezbjeđenim u saradnji sa Međunarodnim forumom solidarnosti - Emmaus, Ured Srebrenica i mikrokreditnom fondacijom MI-Bospo.

Načelnik Mladen Grujičić je, boraveći u dječijoj učionici i družeći se sa djecom, uvidio potrebu za opremanjem ambijenta u smislu higijensko-zdravstvenih i rehabilitacijskih potreba mališana, te lično uočavajući nedostajuće elemente opreme, najavio nastavak rada u pravcu obezbjeđivanja sredstava za opremanje defektološkog kabineta, a sve sa ciljem da se ovim, nažalost sve brojnijim, ali i dalje marginalizovanim mališanima pomogne, a školskom timu olakša rad sa njima.

pogledano 241 puta